Náměstek Hroch převzal záštitu nad akcemi Jihočeského muzea

Náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Hroch převzal morální záštitu nad všemi akcemi Jihočeského muzea v Českých Budějovicích pro rok 2024. Zdůraznil tak význam této jihočeské kulturní instituce. "Jsem velice rád, že máme v našem kraji takové vynikající muzeum, které nejen uchovává bohatou historii města, ale také prostřednictvím svých expozic a akcí přináší obohacující zážitky návštěvníkům," prohlásil náměstek Hroch.
 
"Jsem přesvědčen, že kultura a historie jsou pilíři každého společenství, a právě Jihočeské muzeum nám otevírá okno do minulosti, abychom lépe chápali přítomnost a poučili se do budoucnosti. Poskytnout morální záštitu této instituci je pro mě, jako pro náměstka hejtmana Jihočeského kraje zodpovědného za kulturu a památkovou péči, čest," dodal Pavel Hroch.
 
Jihočeský kraj a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích čeká v tomto roce celá řada důležitých úkolů. Především se jedná o plánované úplné dokončení Archeoskanzenu Trocnov. Tedy vybudování parkoviště a návštěvnického centra. "Trocnov je pro nás nejen historickým místem, ale i symbolem naší kulturní identity. Jeho kompletní dokončení představuje důležitý milník a já se těším, že budu moci být součástí tohoto procesu," uzavřel náměstek Hroch.
 

31.01.2024 Bc. David Hocke