Náměstek hejtmana Klíma pozdravil účastníky konference Sport pro všechny – opravdu pro všechny?

KUDY NA TO. V duchu tohoto hesla se nesla konference Sport pro všechny – opravdu pro všechny? konaná v pondělí 26. září v kruhovém sále krajského zastupitelstva v budově krajského úřadu v Českých Budějovicích. Jejím hlavním tématem byl současný stav a podpora sportu a pohybových aktivit osob se zdravotním postižením v Jihočeském kraji. Účastníky v podobě představitelů municipalit, zástupců odborné veřejnosti, škol, sociálních zařízení, neziskových organizací a sportovních klubů zde přivítal a pozdravil náměstek hejtmana pro školství a sport Pavel Klíma, který nad akcí zároveň převzal záštitu.

Zúčastnění zde společně v diskusi otevřeli otázku sportu pro všechny a hledali praktická zlepšení, jak na jihu Čech do sportování osoby se zdravotním postižením co nejefektivněji začlenit. „Myslím, že úlohou politika je naslouchat lidem z terénu a odborníkům, kteří se touto problematikou zabývají. Jsem proto velice rád, že jsem mohl být na této konferenci přítomen a setkat se tu, mimo jiné, s předsedou Českého paralympijského výboru Zbyňkem Sýkorou. Odnesl jsem si zároveň spoustu kontaktů a podnětů, jak se sportovními aktivitami handicapovaných spoluobčanů zabývat a jakým způsobem je plánovat,“ nastínil Klíma.

Konference se konala v rámci roadshow projektu Dny bez bariér, který je spolufinancovaný s programu Interreg V-A Rakousko-Česká.
 

26.09.2022 Bc. David Hocke