Na učitelích záleží

Obecně prospěšná společnost KreBul Prachatice vyhlašuje dvě soutěže v rámci kampaně „Na učitelích záleží i v Jihočeském kraji“. Záštitu nad soutěží převzal náměstek hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Pavel Klíma. 

Hlavním smyslem soutěže je ukázat důležitost učitelského povolání a zvyšovat zájem o učitelské povolání v Jihočeském kraji, popularizovat studium učitelství a zvyšovat atraktivitu učitelské přípravy.

V rámci soutěže jsou vyhlášeny dvě samostatné kategorie:

  1. Pro žáky základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Téma: „Kdo/kým je pro mě učitel“. Příspěvky mohou mít nejrůznější podobu - obrázky, koláže, příběhy, deníky, komiksy, audionahrávky, videa… Zapojit se mohou jednotlivci i třídní kolektivy.
  2. Pro žáky středních škol v Jihočeském kraji. Téma: „Ze života učitelů aneb přínos učitelské profese“. Natočte video, ve kterém zachytíte různé etapy života učitele a ukažte na nich, jaký je přínos učitelské profese (začínající učitel, učitel v procesu, učitel před důchodem, učitel v důchodu…). Vybrat si můžete pouze jedno období nebo udělat průřez profesním životem. Zapojit se mohou jednotlivci i třídní kolektivy. 

Své příspěvky zašlete na adresu: KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, případně na e-mail: krebul@krebul.cz. Obálku označte heslem: Na učitelích záleží. Soutěžní práce musí být opatřeny jménem, názvem školy a adresou školy. 

Vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších prací proběhne na podzim letošního roku, kdy bude zároveň vytvořena putovní výstava ze soutěžních příspěvků. 

„Soutěž je součástí projektu Na učitelích záleží i v Jihočeském kraji, jehož realizace byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Na učitelích záleží“.
 

31.05.2023 Bc. David Hocke