Na Lidické se pracuje. Provoz řídí semafory

V pondělí 7. srpna 2023 byly zahájeny stavební práce na opravě silnice III/00354 Lidická od konce Rožnova po napojení na novou komunikaci budovanou v rámci Jižní tangenty. Jedná se úsek v délce cca 519 m. 

V rámci stavby dojde částečně k odstranění části degradovaných asfaltových vrstev frézováním. Dále dojde k celoplošné pokládce ložné vrstvy, celoplošné pokládce obrusné vrstvy z asfaltového betonu, zpevnění krajnic z asfaltového materiálu frakce 0/32, čištění krajnic a příkopů, zřízení vodorovného dopravního značení. V rámci stavby bude provedena výšková úprava armatur inženýrských sítí.

Po dobu provádění stavebních prací bude provoz řízen semafory, které budou instalovány v délce úseků po cca 100 m a budou se posunovat podle postupu stavebních prací. Tento postup byl zvolen s ohledem na co nejmenší dopady do plynulosti silničního provozu.

Stavební práce by dle uzavřené smlouvy o dílo měly trvat max. 20 kal. dnů, tj. do 26. 8. 2023.

Cena díla je cca 3,9 mil. Kč s DPH. Zhotovitelem stavby je firma STRABAG a.s.
 

07.08.2023 Bc. David Hocke