Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

MŠ Preslova

V příštím týdnu probíhají zápisy dětí do mateřských škol. Představíme vám MŠ v českobudějovické Preslově ulici 592/2. Ta byla zřízena 1. října 2014 jako mateřská škola, určená pro děti zřizovatele a jiného zaměstnavatele, tedy Krajského úřadu Jihočeského kraje a Nemocnice České Budějovice a. s. Dle stanovených kritérií může v případě volné kapacity mateřská škola přijímat také děti, jejichž rodiče u výše zmíněných zaměstnavatelů nepracují a děti z obce Planá, kde vzhledem k přítomnosti letiště nemůže být zřízena mateřská škola. V době svého vzniku měla mateřská škola tři třídy. Přístavbou původní budovy v roce 2016 vznikla třída čtvrtá a v roce 2021 vznikla po poslední přístavbě třída pátá. Zároveň byla rozšířena a dovybavena školní zahrada, která poskytuje výborné zázemí. Na zahradu přibyly i další herní prvky včetně hřiště s tartanovým povrchem a dále ohniště, které je využíváno při zahradních slavnostech a kde si děti s rodiči mohou opékat například uzeniny. Součástí je i venkovní sociální zařízení pro děti včetně umývárny a venkovní fontánka s pitnou vodou. V současné době má mateřská škola kapacitu 131 dětí. Součástí mateřské školy je školní jídelna – výdejna, obědy zajišťuje vývařovna Nemocnice ČB a.s., svačiny připravuje MŠ samostatně.

Aktivity školy:

 • Škola je zapojena do ESF - operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony III – moderní vzdělávání v MŠ“ s cílem zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ. Z takto získaných prostředků je např. financována personální podpora v podobě chůvy pro dvouleté děti a další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Poskytuje nadstandardní aktivity např.:  
  • a) seznamování s anglickým jazykem podle metody Helen Doron  
  • b) sportovní aktivity v rámci projektu Děti na startu
  • c) spolupracuje s výtvarným ateliérem TVOR
 • Zapojila se do projektu Edu STEM AT CZ 220 - výuka německého jazyka s badatelství
 • Je fakultní školou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, konají zde své praxe studenti oboru učitelství pro mateřské školy
 • MŠ je zapojena do projektu MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620 – pro rozvoj vzdělávání.
 • MŠ pořádá různé poznávací výlety v blízkém i vzdálenějším okolí, projektové dny v rámci poznávacích i pohybových aktivit, divadelní a hudební představení, navštěvuje muzea
 • Pro nově příchozí děti umožňuje adaptační dny s rodiči
 • Velice atraktivní je pořádání oslav MDD, dále pak loučení s předškoláky
 • MŠ je otevřena veřejnosti, na akce zve i děti, které již MŠ opustily
 • MŠ spolupracuje s dalšími odborníky např. v rámci logopedické prevence nebo PPP

 

Pá, 29.04.2022 - 10:34 Bc. David Hocke