Možnost vyzkoušet si práci truhláře či obkladače ocenili účastníci workshopů Buď mistr

To, že se v poslední době zvyšuje zájem o řemesla, potvrzují nejen statistiky přihlášek na střední školy, ale také vysoká účast a zájem rodičů a dětí o řemeslné workshopy Buď mistr, které Jihočeská hospodářská komora připravila ve spolupráci se středními odbornými učilišti z Českého Krumlova a Písku. Zde si účastníci mohli vyzkoušet práci truhláře, klempíře či obkladače a odnést si domů praktické výrobky. Podobné akce navíc pomáhají zvýšit povědomí o řemeslných studijních oborech, po jejichž absolventech je stále sháňka. Komora proto zvažuje workshopy zopakovat i v budoucnu.

„Mnoho rodičů s dětmi na workshopy do Chvalšin a Písku přijeli i z jiných měst jižních Čech, protože si chtěli vyzkoušet řemeslo a některé z činností, které není jinak běžné si jinde vyzkoušet. Podle reakcí účastníků, ale i zástupců partnerských středních škol se první série workshopů Buď mistr velmi vydařila a je o ně zájem i do budoucna,“ hodnotí proběhlé řemeslné akce Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk), která čtveřici víkendových workshopů připravila ve spolupráci se středními odbornými učilišti z Českého Krumlova a Písku. „Zvažujeme, že bychom v podobných aktivitách pokračovali i nadále, protože máme od účastníků velmi pozitivní hodnocení a pro školy je to skvělá příležitost, jak mohou představit své obory,“ říká Luděk Keist. 

Syna baví vyrábět různé věci a doma k tomu nemáme úplně vhodný prostor. Protože bydlíme v bytě, nemáme doma ponk, svěrák či další nářadí, takže jsme byli zvědaví a chtěli jsme si vyzkoušet některá z řemesel, která nejsou kvůli vybavení dostupná v každé domácnosti,“ uvádí Jana Koloušková, maminka dvanáctiletého Vítka, se kterým přišla na jeden z workshopů Truhlářem na jeden den. Jana Koloušková zároveň dodává: „Za dva roky si bude syn vybírat střední školu a učební obor. Jeden z důvodů, proč jsme tedy také workshop navštívili, je, aby syn dopředu věděl, k čemu tíhne a co by ho bavilo.

Právě možnost vyzkoušet si činnosti truhláře, ale třeba i klempíře či obkladače byla hlavním lákadlem workshopů pro děti i rodiče pořádaných Jihočeskou hospodářskou komorou. Akce tak nabídly nejen zábavný program pro celou rodinu, ale i možnost poznat řemesla, která by si později děti mohly vybrat jako studijní obor na střední škole. Ostatně zvyšující se zájem o řemeslné obory i díky silným věkovým ročníkům potvrzuje také Zuzana Sýbková, ředitelka Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Písek: „Na příští školní rok jsme zaznamenali nárůst přihlášek na učební obory. Jen pro srovnání v minulém roce jsme v prvním kole přijímacího řízení měli 333 přihlášek, letos jich máme 454, a to i přesto, že si někteří žáci podali přihlášky na více podobných oborů. Zároveň i rodiče si nejspíš začínají uvědomovat, že řemeslo má zlaté dno, za což jsme velmi rádi, protože řemesla a zkušení řemeslníci jsou v dnešní době stále více žádaní.“ Zuzana Sýbková také doplňuje, že byl letos překvapivě zvýšený zájem o obory tesaře, zedníka a klempíře, tedy o obory, které například oproti automechanikovi patří mezi ty méně vyhledávané, přestože na nich žáci mohou získat krajské stipendium. 

Pro studium klempíře se před dvěma roky rozhodl Adam, žák druhého ročníku Středního odborného učiliště Český Krumlov, a to na základě předchozí osobní zkušenosti s řemeslem: „Na Burze škol jsem se v devátém ročníku byl podívat na této škole a vyzkoušet si některé činnosti, a tak mě to chytlo, že jsem se o obor začal zajímat a zkusil jsem se na něj přihlásit. Klempíř mi přijde jako dobré řemeslo, i když začátky byly poměrně těžké, moc mě obor baví a vidím v něm do budoucna i možnost uplatnění.“ 

Školáci si společně s rodiči mohli během čtyř víkendových akcí Buď mistr vyzkoušet práci v dílně a osahat si tak práci mistrů řemeslníků. Některé výrobky navíc tvořili podle pracovních listů, které Jihočeská hospodářská komora zpracovala ve spolupráci se Střední odbornou školou zdravotnickou a Středním odborným učilištěm Český Krumlov a které si mohou zájemci stáhnout na webu www.budmistr.cz. Díky workshopům se děti naučily, jak pracovat se dřevem, které si musely naměřit, nařezat a obrousit, zkusily si ale i práci s plechem, nebo obkládat stěnu dlažbou. Kromě nových zkušeností si účastníci také domů odnesli krásné výrobky, jako třeba dřevěné úložné bedýnky v podobě auta, nástěnky s plechovými stojánky na pastelky, plastové květináče pro hydroponické pěstování nebo mozaikové podložky pod hrnec.

Přeshraniční projekt Buď mistr nabídne v tomto pololetí mimo zážitkových workshopů pro rodiče s dětmi také představení řemesel mezi žáky základních škol z Třeboně, Českého Krumlova a dolnobavorského Freyungu a Hauzenbergu. Na výměnném pobytu žákům řemesla včetně jazykové výuky přiblíží mistři z tamějších škol.

Workshopy se uskutečnily díky projektu Buď mistr realizovaného z Dispozičního fondu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Pestrý program včetně prostor a materiálu zajistila Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek a Střední odborná škola zdravotnická a Stření odborné učiliště Český Krumlov.

18.05.2022 Bc. David Hocke