Moderní a udržitelné zemědělství - jak společně pomoci budou řešit vědci i politici na odborné konferenci

Podpora a rozvoj moderních technologií v zemědělství, jeho digitalizace za účelem zefektivnění výnosů, kvalita zemědělských produktů a udržitelnost - to jsou hlavní témata odborné konference SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE, kterou pořádá Regionální rozvojová agentura jižních Čech ve spolupráci s Regionální agrární komorou Jihočeského kraje. Konat se bude 26. srpna 2022 v rámci agrosalonu Země Živitelka na Výstavišti České Budějovice a to u příležitosti českého předsednictví v Radě EU. 

Zemědělství 21. století čelí mnoha výzvám. Hlavním cílem je dodávat na trh kvalitní a bezpečné produkty a také šetrné biotechnologie. Zároveň je ale potřeba čelit mnoha problémům, a tak jsou velkým tématem vedle bio produktů také geneticky modifikované plodiny, které lépe odolávají suchu nebo škůdcům a pomáhají tak zvýšit produkci. Kromě toho vstupují do tak tradičního oboru, jakým zemědělství bezesporu je, stále častěji moderní technologie a digitalizace, které umožňují precizovat postupy, a tak i maximalizovat výnosy - tzv. zemědělství 4.0.

Ve všech těchto oblastech je nezbytná spolupráce odborné veřejnosti a vědeckých institucí. Právě proto jsme na konferenci pozvali zástupce univerzity, výzkumných center a firem, které nabízejí progresivní postupy v oblasti tzv. chytrého a udržitelného zemědělství. O novinkách a možnostech spolupráce včetně jejích limitů promluví vědci z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity a z Biologického centra AV ČR, zástupci DG Joint Research Centre Evropské komise, Ministerstva zemědělství, Jihočeského kraje, ale také zemědělských sdružení a odborných firem,” vyjmenovává ředitel Regionální rozvojové agentury jižních Čech Tomáš Cílek.

Česko se prostřednictvím této odborné konference zapojuje do celoevropské iniciativy Společného výzkumného centra Evropské komise. Jejím cílem je podpořit moderní zemědělství strategickými politickými opatřeními. Záštitu nad konferencí přijal ministr zemědělství Zdeněk Nekula a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Chceme posílit spolupráci regionálních politiků s odbornou veřejností a vědci, ale také zapojit podnikatelská sdružení a občany, aby společně pojmenovali vize, priority a cíle zemědělství a hledali nástroje potřebné k jejich řešení,” doplňuje Hana Šťastná, ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje.

Podrobný program a seznam přednášejících je na stránkách www.agrokonference2022.cz, kde je právě otevřena také možnost registrace. Kapacita je omezena na maximálně 80 až 100 účastníků. Na místě bude v případě potřeby zajištěno tlumočení z a do anglického jazyka. Účast na konferenci je zdarma.

23.06.2022 Bc. David Hocke