Mezi Jihočeským krajem, Plzeňským krajem a Bavorskem na jednu jízdenku

Mezi Jihočeským krajem, Plzeňským krajem a bavorskými okresy Freyung-Grafenau, Regen a Cham se od 14. června 2023 zjednodušuje cestování veřejnou dopravou – zástupci jmenovaných českých krajů a bavorských okresů stvrzují dlouhodobou spolupráci podpisem smlouvy o vzájemném uznávání jízdních dokladů. Na území bavorských okresů a částech území Jihočeského a Plzeňského kraje tak bude možné celoročně cestovat na vybrané jízdní doklady českých integrovaných dopravních systémů či německých dopravních svazů, čímž se zjednoduší odbavení cestujících v této oblasti a zejména dojde ke vzájemnému zlepšení dostupnosti příhraniční oblasti.

Cestující z Jihočeského kraje budou mít nově možnost navštívit s jednodenní jízdenkou JIKORD plus Bavorsko území bavorských okresů Freyung-Grafenau, Regen a Cham a to s využitím veřejné dopravy prakticky ve všech vlacích a autobusech v těchto okresech. "Pro Jihočeský kraj je tato záležitost pro cestovní ruch opravdu průlomová. Velice se těšíme na těsnější spolupráci na obou stranách hranice a věříme, že se do budoucna společnými silami podaří i přímé spojení veřejnou dopravou mezi Jihočeským krajem a Bavorskem“, uvedl František Talíř, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro cestovní ruch, regionální rozvoj a životní prostředí. „Jsme velice rádi, že se podařilo úspěšně završit období dlouhých příprav a jednání. Jsme nesmírně potěšeni, že můžeme být součástí takového ojedinělého projektu a Jihočechům přinést ještě před spuštěním celokrajského integrovaného dopravního systému nějaký bonus ve veřejné dopravě“, dodává Jiří Kafka, jednatel společnosti JIKORD s.r.o., organizátora veřejné dopravy v Jihočeském kraji. Z bavorské strany budou recipročně uznávány vybrané německé jízdní doklady na částech území Jihočeského a Plzeňského kraje.

Pro cesty do bavorských okresů je potřeba v Jihočeském kraji zakoupit jednodenní jízdenku JIKORD plus Bavorsko, která pro jednotlivce stojí 290 Kč, pro skupinu 2 dospělých a max. 3 dětí pak vyjde na 440 Kč. Jízdenka je platná po celém území Jihočeského kraje, ve zmíněných třech bavorských okresech a po části území Plzeňského kraje. Jihočeští cestující se tak mohou dostat např. zpět z Bavorska přes Železnou Rudu přes Plzeňský kraj. V tomto sousedním kraji platí na stejném vymezeném území i „základní varianta“ jízdenky JIKORD plus. Zmíněné jízdenky lze jednoduše pořídit na jihočeském území u řidiče v autobuse veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby Jihočeského kraje, u dopravce GW Train Regio a probíhají jednání o prodeji jízdenek s dopravcem České dráhy.

Organizátor veřejné dopravy v Jihočeském kraji, společnost JIKORD, vyzdvihuje spolupráci s dopravci, bez nichž by tato nadregionální spolupráce nebyla možná.

Bližší informace a tipy na výlety budou průběžně aktuálně zveřejňovány na webových stránkách společnosti JIKORD či na jejím facebookovém účtu.
 

15.06.2023 Bc. David Hocke