Kvůli nástupu mutace covid-19 omikron připravuje Jihočeský kraj zajištění prioritních spojů, které dopravují lidi do zaměstnání a škol

Zajištění provozu prioritních spojů, které dopravují lidi do zaměstnání a škol, připravuje Jihočeský kraj. Reaguje tak na možný nárůst nových případů onemocnění mutací covid-19 omikron v populaci. Ten se totiž může výrazně dotknout také řidičů autobusů, strojvedoucích a členů vlakových čet na železnici.

V současné době kraj spolupracuje se všemi dopravci a monitoruje minimálně třikrát za týden počet nakažených zaměstnanců včetně těch, kteří jsou v karanténě. Jednotliví dopravci v maximální míře využijí nasazení provozních záloh, omezují dovolené či zavádějí práci přesčas. Samozřejmě s ohledem na zajištění zákonného odpočinku.

Pro možné operativní změny ve vedení spojů bude celokrajský dispečink společnosti JIKORD s.r.o. operativně zasahovat do provozu linek všech dopravců v kraji tak, aby byla zajištěna základní obsluha škol a zaměstnavatelů. Provozní omezení nebudou vyhlašována předem, ale jako reakce na aktuální stav a mohou být odlišná v jednotlivých oblastech (okresech).

Aktuální informace o případném omezení provozu budou od 10. ledna 2022 zveřejňovány na webu krajské společnosti JIKORD. Konkrétně: www.jikord.cz.
Cestující mohou pro aktuální provoz či včasnou jízdu daného spoje využít také aplikace www.dopravanajihu.cz, která již nyní obsahuje 85 % všech spojů a vlaků na území Jihočeského kraje. 

Aktuální mimořádnosti u železničních dopravců je možno sledovat souhrnně také na webu společnosti JIKORD s.r.o

I přes takto připravená opatření může dojít s ohledem na povinné testování při příchodu na pracoviště k pozitivním nálezům u zaměstnanců a tím k neplánovaným výpadkům jednotlivých spojů. Tyto výpadky bude řešit celokrajský dispečink společnosti JIKORD opět ve spolupráci se všemi dopravci a online je bude možno sledovat na aplikaci www.dopravanajihu.cz

Pokud by nastal zásadní nedostatek personálu, připravuje Jihočeský kraj omezení provozu v osobní přepravě o víkendech a omezení odvozu z odpoledních směn ve večerních hodinách. Zatím tato opatření přijímána nebudou. V případě vyhlášení provozního omezení bude vše opět operativně a systémově vyhlašováno na webu krajské společnosti JIKORD.

07.01.2022 Bc. David Hocke