Krevní plazma od lidí, kteří prodělali covid-19, pomůže nemocným, kteří se virem nakazili

Českobudějovická a jindřichohradecká nemocnice. To jsou momentálně dvě jihočeská krajská zdravotnická zařízení, která jsou schopna přijmout krevní plazmu od lidí po onemocnění covid-19. Právě plazma může výrazně pomoci při léčbě pacientů s těžkým průběhem nemoci. Ostatní jihočeské nemocnice zatím nejsou pro tyto odběry technicky a certifikačně vybaveny.

Proč je krevní plazma tolik důležitá pro léčbu vážně nemocných koronavirem vysvětluje primář Infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Aleš Chrdle. „Při koronavirové infekci covid-19 vytvářejí někteří lidé specifické obranné protilátky proti tomuto virovému onemocnění. Nejvyšší koncentrace protilátek bývá u těch, kteří v souvislosti s onemocněním měli vysoké horečky nebo byli s tímto onemocněním hospitalizováni. Transfuze rekonvalescentní plazmy s protilátkami je jednou ze slibných metod léčby pacientů s akutní koronavirovou infekcí," potvrdil Chrdle.

Dostatečnou hladinu protilátek má maximálně každý pátý až šestý rekonvalescent

Podle primáře infekčního oddělení plazma rekonvalescentů po prodělaném onemocnění obsahuje protilátky, které mohou pomoci pacientům v těžkém a kritickém stavu. „Na základě publikovaných studií se ukazuje, že efekt rekonvalescentní plazmy je nejvyšší, pokud se podá co nejdříve po rozvoji těžkého stavu, a dále pokud plazma obsahuje velmi vysokou koncentraci protilátek. Při vyšetření rekonvalescentů, kteří mají zájem darovat plazmu, zjišťujeme, že dostatečnou hladinu protilátek má maximálně každý pátý až šestý. Nejvyšší hladiny protilátek mají většinou ti rekonvalescenti, kteří měli aspoň čtyři dny vysoké horečky, nebo byli hospitalizováni pro covidový zápal plic. Po třech až čtyřech měsících od uzdravení začnou hladiny protilátek rychle klesat a darování plazmy již u daného dárce nemá smysl. Proto potřebujeme setrvale udržovat nábor nových dárců, kteří jsou krátce po nemoci, a ještě mají dost protilátek," vysvětluje Chrdle.

Plazmu či krev je možné darovat nejdříve za 14 dní po ukončení izolace

Vít Motáň z Transfuzního oddělení českobudějovické nemocnice pak k tomu dodal, že v průběhu infekce covid-19 se v těle nemocného vytvářejí specifické protilátky proti viru, který je původcem nemoci (SARS-CoV-2). „Tyto protilátky u části vyléčených přetrvávají delší dobu po uzdravení. Odebrání plazmy osobě, která onemocnění prodělala - tzv. rekonvalescentní plazmy, je jednou z možností, jak další nemocné s infekcí covid-19 léčit. Ideálním dárcem je muž či žena, která dosud nerodila. Plazmu či krev je možné darovat nejdříve za 14 dní po ukončení izolace. Dárce musí být v dobrém zdravotním stavu a splňovat podmínky dárcovství. Před odběrem se nejdříve odebere vzorek krve na vyšetření hladiny protilátek. Dostatečné množství protilátek, bohužel, vytvoří pouze menší část nemocných, proto tedy ne všichni jsou vhodnými dárci," uvedl Motáň.

A primář Transfuzního oddělení jindřichohradecké nemocnice Martin Svoboda k tomu dodává: „Jindřichohradecká nemocnice po domluvě s Transfúzním oddělením Nemocnice Č. Budějovice je připravena k odběru plazmy od dárců, kteří prodělali covid-19.Tato plazma bude muset být nejdříve ošetřena před zamražením speciální technikou, která je dostupná pouze na Transfuzním oddělení České Budějovice. Z tohoto důvodu, dokud kapacity Transfúzního oddělení Č. Budějovice budou dostatečné, bude Transfuzní oddělení J. Hradec pouze odebírat vzorky potencionálním dárcům k určení krevní skupiny a stanovení titru protilátek. V případě velkého počtu dárců se plazma začne odebírat i na Transfuzním oddělení Nemocnice J. Hradec, ale zpracovávat se bude v Č. Budějovicích. Tímto postupem se nejlépe zajistí bezpečnost koncového produktu pro pacienta."

Vzorky krve k vyšetření chtějí z Písku posílat do Budějovic, ušetří tak lidem cestu

Informaci pro případné zájemce, kteří by chtěli darovat krevní plazmu například z Písecka, doplnil ještě ředitel písecké nemocnice Jiří Holan. „Zájemci o darování krevní plazmy dosud musejí jet do Českých Budějovic nejprve na odběr krve k vyšetření protilátek. A teprve poté na odběr plazmy. Nicméně již během prvního listopadového týdne chceme zorganizovat odběry vzorků krve těchto zájemců z Písecka s tím, že vzorky budeme následně posílat k vyšetření do českobudějovické nemocnice my. Ta pak zájemce vyrozumí, zda jsou jako dárci plazmy vhodní, čímž jim ušetříme jednu cestu do krajského města," naznačil Holan.

Poděkování všem, kteří se po prodělání nemoci covid-19 rozhodli pomoci a jsou ochotni darovat krevní plazmu, adresovali v pondělí 26. října během tiskové konference věnované situaci ohledně šíření koronaviru v kraji hejtmanka Ivana Stráská, kandidát na nového hejtmana Martin Kuba a generální ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek.

Více informací o možnosti dárcovství krevní plazmy naleznete ZDE.

02.11.2020 Bc. David Hocke