Finanční způsobilost, odborná způsobilost a eurolicence

Návod na postup při vyřizování žádostí - silniční doprava

Veškeré informace o návodu na postup při vyřizování žádostí s odkazem na https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sluzby/6525/podkl…

Finanční způsobilost dopravců

Odkaz na finanční způsobilost: https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sluzby/6525/podkl…

Odborná způsobilost dopravců

Odkaz na odbornou způsobilost a termíny na přihlášení se na zkoušku: https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sluzby/6525/prihl…

Eurolicence, osvědčení řidiče

Odkaz na eurolicence a osvědčení řidiče: https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sluzby/6525/zados…