Krajský investiční fond 2022: z 232 milionů vyrostly stavby za 1,3 miliardy

Jihočeský Krajský investiční fond (KIF) je v závěru druhého roku své existence a rozhodně si zaslouží pochvalu. Pomáhá jihočeským obcím a městům při financování jejich významných investičních akcí, zejména v oblasti školství, sportu, sociální péče, základní infrastruktury a kultury. „KIF se pořádně rozjel. Svědčí o tom velké množství žádostí, ale hlavně velká spousta realizovaných staveb. Díky fondu v letošním roce vyrostly stavby v celkové hodnotě 1,348 miliardy korun. A to je v Jihočeském kraji hodně znát,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Smyslem fondu je finanční pomoc při vícezdrojovém financování jednotlivých akcí, kdy část nákladů nese obec a část je podpořena ze strany státu či evropských fondů. „Kolikrát ale tyto peníze nestačí k tomu, aby mohla být stavba realizována. A tady právě pomůže Krajský investiční fond,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro finance Tomáš Hajdušek.  Z fondu lze přitom obci nebo městu poskytnout investiční dotaci až do výše 50 % celkových nákladů, maximálně však do výše 30 milionů Kč na jednu investiční akci. Vyloučen je souběh s jinými dotačními tituly kraje a čerpání dotace musí být uskutečněno v daném rozpočtovém roce. 

„Jihočeský kraj vložil do KIF pro letošní rok 230,5 mil. Kč. K tomu ještě připočítejme 2 miliony, kterými jsme navýšili žádost Mičovic z loňského roku. Celková částka pro rok 2022 tedy činí více než 232 milionů Kč," upřesnil Hajdušek s tím, že Jihočeský kraj tak v letošním roce z KIFu podpořil celkem 37 projektů. Z toho sedm na Českobudějovicku, Českokrumlovsku a Písecku, pět na Strakonicku a Táborsku, čtyři na Prachaticku a dva na Jindřichohradecku. Největší dotace byly ve výši 20 000 000 Kč a nejmenší 800 000 Kč. 

V Dolním Třeboníně dostavují sportovní halu, kterou otevřou na jaře příštího roku. V Plané nad Lužnicí vyrostl zimní stadion. V Táboře pomohl KIF s výstavbou centra pro seniory a v Dražicích seniorům vystavěli komunitní centrum. V Katovicích roste zcela nová školka, v Drahonicích mají ve školce nové vytápění a pěknou dřevěnou přístavbu na zahradě. Také kestřanské děti už chodí do nové školky. V Radomyšli zrekonstruovali sokolovnu a v Kaplici finišují chráněné bydlení. V Bernarticích dokončují stavební úpravy podkroví pro praktického lékaře a v Ražicích vznikla posilovací stanice vodovodu pro Štětice a Humňany. To jsou jen příklady staveb, kde KIF pomohl,“ dodal náměstek Hajdušek. Celkem bylo za dva roky existence KIF podpořeno 67 žádostí v celkové hodnotě 2,6 miliardy korun.

Pro rok 2023 je do Krajského investičního fondu navrženo opět 230 milionů korun. O schválení této částky rozhodne Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání 15. prosince 2022. Příjem žádostí se předpokládá od 16. 1. 2023 do 13. 2. 2023. O výběru podpořených akcí by mělo zastupitelstvo rozhodnout v březnu 2023.
 

30.11.2022 Bc. David Hocke