Kraj věnoval armádě vysílačky, vzduchovky a další předměty za 148 tisíc

Vysílačky. Vzduchovky. Terče. Stopky či stan pro případ nepříznivého počasí. Dary za téměř 148 tisíc korun Jihočeský kraj věnoval Krajskému vojenskému velitelství České Budějovice (KVV ČB). Stalo se tak během setkání představitelů těchto institucí ve středu 25. září.

Armáda věci využije při organizování branných soutěží pro žáky základních škol, pro které jsou primárně určeny. Využijí je ale samozřejmě i dospělí, kteří se na přípravách a průběhu těchto akcí podílejí.

Ředitel Krajského vojenského velitelství České Budějovice Alois Urban se na nás obrátil, zda bychom nemohli podpořit organizování branných soutěží pro jihočeské školáky. Rádi jsme armádě vyhověli a těší mě, že se nám její požadavky podařilo kompletně pokrýt,“ uvedl náměstek hejtmanky Jaromír Novák.

Přispívá k naplnění zákonné povinnosti našich občanů k obraně vlasti

Novák zároveň připomněl, že spolupráce kraje s vojáky je dlouhodobá a přispívá k naplnění zákonné povinnosti našich občanů k obraně vlasti. „Globální situace mi přijde narušená. Nemůžeme nikdy vědět, kdy tyto branné znalosti, se kterými se začíná již na základních školách, budeme potřebovat,“ dodal náměstek hejtmanky.

Urban pak doplnil, že cílem branných soutěží je rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků v občanské výchově. A naplňovat cíle projektu Příprava občanů k obraně státu. „Děti se tu kromě sportovních aktivit během soutěží mohou například seznámit i s tradicemi naší armády a státu,“ upřesnil ředitel KVV ČB a poděkoval kraji, že armádě vyšel tradičně vstříc.

Urban rovněž upozornil veřejnost na často nesprávné všeobecné mínění, že za obranu státu odpovídá pouze profesionální armáda. „Podle branného zákona je to zodpovědnost každého občana a to chceme našim lidem vštěpovat již od mládí,“ uzavřel ředitel KVV ČB.

25.09.2019 Bc. David Hocke