Kraj ocenil jihočeské studenty za úspěchy v soutěžích doma i zahraničí

Poděkování za skvělou reprezentaci a blahopřání k výborným výsledkům si odneslo z krajského úřadu 11 studentů, kteří se ve školním roce 2018 až 2019 umístili na 1., 2. a 3. místě v celostátních kolech soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství. Nebo se stejně dobře umístili na obdobných soutěžích v zahraničí.

Zástupci odboru školství jim zároveň předali tašku s propagačními předměty kraje a poukázku na nákup knih. „Jsem velice rád, že tu každým rokem můžeme přivítat zhruba stejný počet našich úspěšných studentů. Pestrá je i skladba oborů, kterým se věnují. Máme šikovné žáky, které zajímají přírodní vědy, jazyky či technika. Ještě jednou gratuluji nejen jim, ale samozřejmě i jejich učitelům,“ uvedl vedoucí Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu JčK Miroslav Hrdina.

Mezi oceněnými byla i Tereza Maxerová ze sexty Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích. Mimo jiné byla členkou týmu České republiky, který získal na Přírodovědné olympiádě zemí Evropské Unie EUSO v portugalské Almadě stříbrnou medaili. „Nejvíce ze všeho mě baví biologie, takže za svůj největší úspěch považuji právě stříbro pro celý náš tým z této olympiády,“ sdělila Maxerová s tím, že vyzdvihla i zásluhy školy a svých pedagogů.

Maxerová by se chtěla věnovat biologii i při studiu na vysoké škole. „Nejsem ale ještě rozhodnutá pro konkrétní obor. Je to pestrá paleta, takže až čas ukáže,“ uzavřela studentka gymnázia.

Informace o úspěšných studentech

28.09.2019 Bc. David Hocke