Konference Sport pro všechny – opravdu pro všechny?

26. září od 10:00 – 12:00 se bude v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje konat konference „Sport pro všechny – opravdu pro všechny?“. Záštitu nad ní převzal náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast školství Pavel Klíma.

Ve spolupráci s představiteli municipalit, zástupci odborné veřejnosti, škol, sociálních zařízení, neziskových organizací a sportovních klubů chceme otevřít téma sportu „pro všechny“ a v rámci odborné diskuse najít a poukázat na možná praktická zlepšení v daných oblastech.

Za účasti Hany Válkové, profesorky Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, Pavla Klímy, náměstka hejtmana Jihočeského kraje a dalších panelistů se budeme prostřednictvím jednotlivých témat zabývat současným stavem a podporou sportu a pohybových aktivit osob se zdravotním postižením v Jihočeském kraji. I když doba nastoluje jiná prioritní témata, i toto téma do současné situace zapadá. Smyslem je pojmenování problémových oblastí a společné hledání cest KUDY NA TO.

Konference se koná v rámci roadshow projektu Dny bez bariér, který je spolufinancovaný s programu Interreg V-A Rakousko-Česká.

Program konference

09.09.2022 Bc. David Hocke