Jižní Čechy mají ambici stát se lídrem v zavádění inovací a moderních technologií do zemědělství

Využití biotechnologií či umělé inteligence, podpora precizního zemědělství, digitalizace a robotizace zemědělství, udržitelnost a využití posledních vědeckých poznatků – to byla hlavní témata konference SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE, kterou zorganizovala Regionální rozvojová agentura jižních Čech ve spolupráci s Regionální agrární komorou Jihočeského kraje v pátek 26. 8. 2022 na Výstavišti v Českých Budějovicích během 48. ročníku agrosalonu Země živitelka.

Nad konferencí převzal záštitu ministr zemědělství Zdeněk Nekula a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Konference se konala jako jihočeský příspěvek k příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Odborná konference byla rozdělena do tří tematických bloků. V prvním bloku se účastníci dozvěděli o inovativních regionálních projektech, které realizuje nebo podporuje Regionální agrární komora Jihočeského kraje. „Svými aktivitami podporujeme základní agrární cíl každé vyspělé země, tedy péči o kulturní krajinu a zajištění přiměřené potravinové soběstačnosti, ta v současné době stoupá na významu,“ vysvětlila význam aktivit na podporu regionálního zemědělství ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná.

Akademičtí pracovníci Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích následně představili výzkumné a vývojové aktivity v oblasti zemědělství 4.0, které například využívají metod umělé inteligence. V druhé přednášce zdůraznili rostoucí význam biotechnologií pro budoucnost zemědělství. Na aktuální trendy reagují na Fakultě zemědělské a technologické postupným zaváděním nových studijních předmětů a nového doktorského studijního programu Zemědělství a technologie 4.0, který vhodně doplňuje aktuální nabídku klasických zemědělsky orientovaných studijních programů. „Máme připravený záměr akreditace studijního programu Zemědělství a technologie 4.0, jehož vznik je navíc podpořen dotací z Národního plánu obnovy ve výši 25 milionů korun. Můžeme tak efektivně reagovat na rostoucí zájem o chytré technologie. Zároveň pozorujeme značný zájem o studium v tomto studijním programu u studentů ze zahraničí,“ řekl na konferenci děkan fakulty Petr Bartoš.

Dále pak v oblasti Zemědělství 4.0 představila společnost Agdata svůj komplexní datový systém pro efektivní online řízení farmy a zástupce rodinného technologického startupu Ullmanna předvedl, jak se dá odstraňovat plevel pomocí robotického stroje využívajícího umělou inteligenci.

Ve třetím bloku na téma Kvalita a bezpečnost zemědělských produktů vysvětlil zástupce společnosti Syngenta, jak složitá a nejistá je cesta jakékoli účinné látky z laboratoře až k zákazníkovi v podobě přípravku na ochranu rostlin. Zástupci Fakulty zemědělské a technologické poté představili nové trendy v rostlinné výrobě včetně regeneračního či vertikálního zemědělství a pohovořili o automatizaci zpracování zemědělských produktů. Dále odborníci z Biologické centra AV ČR vysvětlili, jaké jsou přínosy a rizika geneticky upravených plodin a že nové techniky šlechtění (NBT) mají mimořádný inovační potenciál a mohou přispět k udržitelným zemědělskopotravinářským systémům a cílům strategií Evropské unie.

Celá konference pak ukázala, jaký obrovský potenciál a zároveň význam pro hospodářství České republiky má jihočeské zemědělství díky systému spolupráce regionálních institucí, jihočeského školství včetně univerzitní a výzkumné sféry a jihočeských zemědělců. Úspěšného systému si všimla i Evropská komise a konferenci podpořila v rámci iniciativy Science meets Regions,“ doplnil za organizační tým ředitel Regionální rozvojové agentury jižních Čech, Tomáš Cílek.

07.09.2022 Bc. David Hocke