Jihoczech Startup Camp v JVTP

Tým Jihočeského vědeckotechnického parku v rámci projektu Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji zorganizoval historicky první „Jihoczech Startup Camp “. Dvoudenní akci mentoroval odborný tým ze společnosti HEADIM s.r.o. Nositelé osmi různorodých podnikatelských nápadů přišli, aby představili své nápady, diskutovali o nich a hlavně, aby jim někdo jiný, zkušený poradil, jak nejprve nastavit svůj produkt či službu, jak ho následně komunikovat a otestovat mezi svou cílovou skupinou. 

Náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová k tomu dodává: „Nejhorší je, když se člověk do svého nápadu zamiluje, protože on by přeci tento produkt chtěl, a ignoruje názor svého potenciálního zákazníka. Potom je dost pravděpodobné, že jeho nápad skončí mezi 90% těch, které na trhu neuspějí. Vítám iniciativu kolegů z JVTP podpořit začínající podnikatele z našeho regionu“.

Účastníci campu strávili dva dny v příjemné pracovní atmosféře. Zkušení mentoři názorně propojovali teorii s praktickými příklady. Do diskuze se zapojovali všichni zúčastnění, každý získal zpětnou vazbu, vznikaly návrhy na spolupráci a zazněly také nabídky na propojení s dalšími subjekty. Důležitým tématem bylo také financování, otázky zapojení investorů – zda ano či ne, za jakých podmínek, jak pro investory připravit prezentaci.

V posledním odpoledni všichni prezentovali, jak svůj podnikatelský záměr posunuli a co jim celá akce přinesla.

Reakce účastníků:

  • „Akce mi přinesla zajímavé postřehy a pohledy od lidí, kteří mají odstup a nadhled od projektu, který se snažíme realizovat. Právě zpětná vazba lektorů a ostatních soutěžících je pro nás největším přínosem“.
  • „Akce byla pro naši společnost přínosná zejména z pohledu možnosti utřídit si myšlenky pro rozvoj našeho podnikání. Velmi jsem uvítal možnost prezentovat naše produkty a podnikání, získat zpětnou vazbu a poté vše převést do závěrečné prezentace“.
  • „Prostředí bylo inspirativní, motivační a skvělé pro networking. Chuť pustit se do práce a mít k tomu lepší know-how považuji za finální přínos tohoto setkání“.
06.10.2021 Bc. David Hocke