Jihočeští učitelé matematiky se potkali on-line

Začátkem listopadu proběhlo 1. setkání učitelů matematiky jihočeských středních škol, které iniciovalo Centrum pro přírodovědné vzdělávání PřF JU, pod vedením doc. Jany Kalové. Pozvání přijaly téměř dvě desítky středoškolských pedagogů matematiky, ke kterým se připojili zaměstnanci Katedry matematiky PřF JU a několik studentů oboru učitelství matematiky pro SŠ.

Účastníci schůzky byli informování o založení Centra pro přírodovědné vzdělávání na PřF JU, které soustřeďuje, připravuje a provozuje aktivity Přírodovědecké fakulty JU směřující k propagaci a popularizaci učitelského studia, celoživotního vzdělávání, nebo k podpoře nadaných SŠ studentů. Zaměstnanci katedry matematiky PřF JU představili konkrétní aktivity, které nabízejí středoškolským studentům a učitelům.

V diskusní části setkání jsme společně hovořili o významu didaktiky matematiky, jejím obsahu, o významu jednotlivých složek učitelského studia, o vhodných učebnicích matematiky pro střední školy, o odlišnostech ve výuce na gymnáziích a SOŠ a také mezi jednotlivými SOŠ, nebo o významu maturity z matematiky. Neméně zajímavým tématem byly chystané změny RVP a reformy ve výuce informatiky, které zcela jistě vyvolají změny také ve výuce matematiky na všech stupních studia.

Závěrem byla účastníkům schůzky nastíněna reforma přípravy učitelů, která byla zahájena MŠMT a v souvislosti s tím zaměstnanci katedry matematiky PřF JU přizvali středoškolské pedagogy ke spolupráci na rozvíjení programu učitelství matematiky pro SŠ, případně na chystaných aktivitách katedry.

První setkáni učitelů matematiky jihočeských SŠ nám ukázalo, že je mnoho zajímavých diskusních témat, která bychom rádi otevřeli a budeme se jim věnovat v dalších setkáních.

18.11.2021 Bc. David Hocke