Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Jihočeský kraj podpoří mobilní specializovanou paliativní péči částkou 4 miliony korun. Mobilním hospicům tak pomůže financovat náklady na poskytovanou zdravotní péči

V Jihočeském kraji je podpora domácí paliativní péče deklarována Koncepcí paliativní péče. Cílem je dostupná paliativní péče a mobilní hospic v každém okrese. Paliativní péče je multidisciplinární na kvalitu života orientovaná péče, která je poskytována u lidí, kteří trpí nevyléčitelnou či chronickou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jejím cílem je zmírnit tělesné a duševní strádání pacienta, zachovat důstojnost a poskytnout podporu jeho rodině a blízkým. 

Každoročně je zastupitelstvem kraje schválen dotační program, který finančně napomáhá dotovat služby zajišťované mobilními specializovanými paliativními týmy. Jeho alokace pro rok 2021 činila 3,6 milionů korun. Komplexní systém kvalitně poskytované paliativní péče v sobě zahrnuje nejen systém služeb zdravotních, ale i sociálních. Nedílnou součástí týmu musí být lékaři a zdravotní sestry, paliativní péče však v sobě zahrnuje i psychologické, sociální či spirituální aspekty.  

Systém úhrad z veřejného zdravotního pojištění u domácí paliativní péče je nastaven dvěma agregovanými výkony, tj. vykazuje se ošetřovací den podle náročnosti péče o pacienta. Zahrnuje v sobě nepřetržitou dostupnost zdravotnického týmu – lékaře specialisty a všeobecné sestry, léky a zdravotnický materiál, ale např. i dopravu za pacientem, a to bez ohledu na vzdálenost či četnost návštěv. Úhrady ze zdravotního pojištění tak zdaleka nekryjí náklady na poskytovanou zdravotní péči.

„Přesto, že má od roku 2018 paliativní péče definované své místo v systému financování zdravotních služeb, a tato část péče by měla být plně hrazena zdravotními pojišťovnami, je skutečnost taková, že úhrady za zdravotní péči nekryjí náklady na zajištění této péče. Z té větší části je tak specializovaná hospicová péče odkázána na finanční prostředky z dotací a darů od soukromých dárců, někdy pak musí pacient či jeho rodina na péči přispívat.“ uvedl hejtman Martin Kuba. 

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba proto ještě tento rok navrhne zastupitelstvu kraje podpořit mobilní specializované paliativní týmy poskytující zdravotní služby na území kraje poskytnutím daru ve výši až 500 tisíc korun pro každý tým, který napomůže krýt náklady za zdravotní část spektra jejich služeb. Po návštěvě v táborském domácím hospici a setkání se zástupci jihočeských poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče je hejtman Martin Kuba připravený otevřít téma financování a strategii poskytování této péče. 

Pokud má být poskytovaná péče skutečně profesionální a kvalitní pro pacienta i jeho rodinu, a takovou péči jihočeské hospice poskytnout umí, musí být podmínky úhrady za péči pro poskytovatele nastaveny přívětivěji. Jako předseda Asociace krajů České republiky jsem připraven vyvolat jednání na úrovni Vlády ČR a VZP ČR, za účelem narovnání výše úhrad ze zdravotního pojištění.“ dodal hejtman Kuba s tím, že Jihočeský kraj je i pro rok 2022 připraven podpořit poskytovatele hospicové péče prostřednictvím dotační politiky kraje. Jihočechům poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči 6 organizací, které tvoří 9 mobilních týmů.

29.09.2021 Bc. David Hocke