Jihočeský kraj má čtyři nové přírodní památky. Jsou to rybníky a všechny najdete na Jindřichohradecku

Rada Jihočeského kraje schválila zřízení třinácti přírodních památek. Zcela nové, které doposud nebyly zvláště chráněné v žádné kategorii definované zákonem, jsou čtyři: Mnišský rybník u Nové Bystřice, rybník Osika mezi Albeří a Klášterem, rybník Růže u Číměře a Vosecký rybník u Střížovic u Kunžaku.Ze všech zvláště chráněných území jsou pouze dvě, které nepatří mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Je dále zajímavostí, že všechny nové přírodní památky se nacházejí na Jindřichohradecku. Dobrá zpráva je, že většina památek je veřejnosti volně přístupná, k mnohým vedou i turistické trasy,“ uvedl první náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř.

„Ochrana přírody patří k prioritám naší krajské koalice, a proto jsem velice potěšen, když můžeme vyhlásit nové přírodní památky a pomoct tak chránit přírodní bohatství jižních Čech. Dnes jsme vyhlásili hned čtyři,“ řekl František Talíř.  Mnišský rybník se nachází kousek před Novou Bystřicí. Jedete-li do Bystřice směrem od Jindřichova Hradce, tak projíždíte po jeho hrázi. „Cílem ochrany je v tomto případě populace silně ohrožené puchýřky útlé. To je 2-10 cm vysoká tráva, která roste už jen na několika místech v naší zemi. Proto je také evropsky chráněná. Kromě puchýřky je ale Mnišský rybník domovem skokana krátkonohého i zeleného, čápa bílého a mnoha dalších. Byl tam viděn dokonce i moták pochop,“ upřesňuje Talíř a dodává, že kvůli puchýřce útlé byla nově zřízena přírodní památka také na Voseckém rybníku u Střížovic.

Dalším nově vyhlášeným zvláště chráněným územím je Osika. „Je to rybník na Novobystřicku, konkrétně leží mezi Klášterem a Albeří a je to jedno z mála míst v České republice, kde roste pobřežnice jednokvětá. Laik by asi řekl, že je to obyčejná tráva, ale není to tak. Má velmi specifické ekologické požadavky, pro které se jí v české přírodě nevede a je považována za rostlinu blízkou vyhynutí,“ řekl náměstek Talíř. „Asi všichni víme, jak vypadá leknín bělostný. A je obecně známo, že je ve volné přírodě ohrožen. U Číměře je rybník s krásným jménem Růže, a právě tam lekníny rostou. To je důvod, proč si zaslouží naši ochranu a pozornost. Důvodů je ale opět víc: Růže je místem, kde žijí vážky, čolci obecný i velký a mnoho druhů žab,“ dodal první náměstek.

Vedle těchto čtyř nových přírodních památek Rada Jihočeského kraje znovuvyhlásila dalších devět, které již existují, ale většinou kvůli drobným úpravám vymezení nebo z důvodu uvedení starších zřizovacích předpisů do souladu se současnou legislativou bylo nutné je zrušit a vyhlásit znovu. Jedná se o přírodní památky Ďáblík, Dubná, Dvořiště, Libín, Pastvina u Přešťovic, Pastvina u Zahorčic, Rašeliniště u Suchdola, Toužínské stráně a Výří skály nad Otavou. 
 

04.05.2022 Bc. David Hocke