Jihočeský akcelerátor nápadů podpořil rozjezd nových projektů

Automatický obchod s potravinami, re-use centrum v menší obci, sdílená šicí dílna či komunitní taxi na venkově. Zajímavé nápady, které se ze stádia myšlenky rozpracovaly do fáze projektových či podnikatelských záměrů právě díky účasti v jihočeském mini-akcelerátoru Den pro můj nápad. Ten proběhl v loňském roce celkem třikrát jako pilotní ověření v rámci mezinárodního projektu CERUSI.

I když akcelerátory inovativních záměrů fungují v ČR již několik let, často bývá vstupním kritériem dobré rozpracování nápadu. Důležitým prvkem v rozvoji regionů je však i podpora myšlenek a nápadů, které s realizací ještě tak nepokročily. Proto se RERA, Regionální rozvojová agentura jižních Čech, rozhodla zaplnit tuto mezeru akcelerátorem Den pro můj nápad, který vznikl díky účasti v mezinárodním projektu CERUSI řešící rozvoj inovací na venkově.

Účastníci absolvovali celkem dvě setkání s měsíčním rozestupem, během kterých své nápady rozvíjeli za pomoci zkušeného mentora a metody human centered design. Uživatelský design pomohl účastníkům pojmenovat kdo je jejich cílová skupina, jak zacílit marketing či jak nastavit finanční plán. Měli také možnost své nápady přímo konzultovat s potenciálními klienty a důležitými stakeholdery.

Pro mne bylo zásadní to množství času, které jsem našemu nápadu mohla věnovat a samozřejmě i koncentrované rady, názory a nápady odborníků, ale i ostatních účastníků akcelerátoru, kteří tu byli v tu chvíli jen a jen pro nás a náš nápad,“ uvedla Dana Kalistová, provozovatelka českobudějovického re-use centra Kabinet CB a doplňuje: „Projekt, se kterým jsme přišli, se opravdu posunul a dodalo nám to mnoho konkrétních impulzů pro další práci, zajímavé bylo poslechnout si i kolegy, kteří přicházeli ze všech možných oblastí i koutů kraje.“

To, že byl akcelerátor nápadů smysluplnou aktivitou dokládá i jeho pokračování po ukončení projektu. „V současné době probíhají jednání se zástupci inovačních institucí v Jihočeském a Středočeském kraji, které mají o akcelerátor zájem a chtěli by ho ze svých zdrojů v letošním roce implementovat.“ prozradil Zdeněk Hanzal, projektový manažer RERA a.s.  

Projekt CERUSI řeší rozvoj sociálních inovací ve venkovských oblastech, je realizován v rámci programu Interreg Central Europe a je kofinancovaný Evropskou unií a Jihočeským krajem. Více o projektu na interreg-central.eu/cerusi.
 

cer
 

31.01.2022 Bc. David Hocke