Jihočeské projekty v soutěži Adapterra Awards dostanou zvláštní cenu Jihočeského kraje

Soutěž Adapterra Awards vstupuje do šestého ročníku v novém kabátě. Má nové kategorie i vylepšená pravidla. Soutěž hledá nejlepší příklady již realizovaných adaptačních opatření na změnu klimatu ve městě i v krajině. Oceňuje projekty bojující proti suchu, přehřívání měst v letních vedrech, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy. Zvláštní cenu tentokrát vypsal i Jihočeský kraj, který se tak stal regionálním partnerem soutěže. „Ukazuje se, že smysluplné projekty pro krajinu může začít dělat každý. V Jihočeském kraji jich máme několik. Ať už jsou to zelené střechy v Zoo Hluboká, nebo nová budova Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Všichni ale cítíme, že zvlášť ve velkých vedrech, kterých je v posledních letech víc než dost, by takových projektů a staveb mělo být víc. Proto jsme se rozhodli v soutěži Adapterra Awards podpořit ty naše, jihočeské, zvláštní cenou. Výherci si rozdělí částku 160 000 Kč,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Nadace Partnerství, největší česká environmentální organizace, spolu s Integra Consulting vypsala pro letošní soutěž Adapterra Awards tři hlavní kategorie: Krajina, Sídla a Budovy. A také jednu speciální kategorii pouze pro letošní rok: Průmysl. Zároveň budou nově udělovány Ceny Jihočeského kraje. „Jedna pro nejlepší projekt na území kraje a druhá pro nejsympatičtější projekt ve veřejném hlasování. Vítězové v obou jihočeských kategoriích získají cenu 50 000 Kč, druhý v pořadí 20 000 Kč a třetí 10 000 Kč,“ upřesnil první náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř a dodal: „Většina odborníků i laická veřejnost vidí, že počasí kolem nás se pomalu mění a extrémní projevy počasí jsou stále častější. Proto jsme se rozhodli spolupracovat s Nadací Partnerství a prostřednictvím prestižní soutěže Adapterra Awards ocenit a podpořit nejlepší jihočeské projekty, které se věnují vymýšlení a realizaci účinných adaptačních opatření. V loňském roce jsme jako jeden z prvních krajů v Česku dokončili přípravu Adaptační strategie kraje. A součástí jejího naplňování je i motivace a podpora místních obcí, firem, spolků i jednotlivých občanů k projektům užitečným pro přírodu a tím i pro komunity, v nichž lidé v jižních Čechách žijí“

Talíř zároveň vyzval vlastníky, investory, projektanty i realizátory jihočeských staveb k účasti v soutěži. „Zapojení do soutěže Adapterra Awards znamená inspirovat široký okruh lidí, odborníků i veřejnost k dalším podobným realizacím. Společně se soutěží totiž vznikla i databáze příkladů dobré praxe, ve které se za čtyři roky nasbíralo přes 180 zajímavých českých řešení. Byl bych velmi rád, kdyby v ní bylo více těch našich, jihočeských,“ uzavřel náměstek Talíř. Vítěz regionální ceny Jihočeského kraje bude znám na podzim tohoto roku.

O soutěži Adapterra Awards:

Přihlásit projekt je možné do tří kategorií:

  1. Krajina (revitalizace toků, obnova tradičního hospodaření, mokřady aj.)
  2. Sídla (veřejný prostor ve městě – náměstí stejně jako revitalizace toků v intravilánu aj.)
  3. Budovy (domy pro bydlení stejně jako administrativní budovy). 

Letos se soutěží také ve speciální kategorii Průmysl, kam se mohou hlásit jak výrobní procesy, tak adaptované provozní areály a budovy. Z každé kategorie vyhraje jeden projekt. 

Nebude chybět ani celostátní Cena sympatie (vítěze určí lidé ve veřejném hlasování, do hlasování se zapojí finálové projekty, které vybere odborná porota).

Kdo může přihlásit projekt: vlastník, investor, projektant, realizátor (zhotovitel) – poslední dva se souhlasem vlastníka 

Nominovat projekty můžete na https://www.adapterraawards.cz/nominace do 15. března.

Co může vítěz vyhrát: 
•    Krajina – 100 000 Kč od společnosti Nestlé Česko
•    Sídla – 50 tisíc Kč od společnosti Heidelberg Materials
•    Budovy – fotovoltaický set v hodnotě 50 tisíc Kč od společnosti SolSol
•    Cena sympatie – kromě uznání veřejnosti získá vítěz 50 tisíc Kč od společnosti Deloitte

Více o soutěži: https://www.adapterraawards.cz/Soutez


 

28.02.2024 Bc. David Hocke