Jihočeské nemocnice vyhlašují od 1. listopadu plošný zákaz návštěv

Z důvodu narůstajícího počtu pozitivních případů COVID-19 v Jihočeském kraji a nárůstu počtu hospitalizovaných pacientů s COVID-19 vyhlašují Jihočeské nemocnice od 1. 11. 2021 plošný zákaz návštěv.

Zákaz platí do odvolání s výjimkou:

  • návštěv nezletilých pacientů
  • návštěv pacientů s omezenou svéprávností 
  • třetích osob u porodu
  • návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

V případě výjimky bude dodržen následující režim:

  • negativní antigenní či PCR test na přítomnost viru SARS CoV-2, nebo potvrzení o očkování, anebo doklad o prodělání onemocnění COVID-19 dle podmínek stanovených MZČR
  • po celou dobu návštěvy je povinné používat respirátor minimálně FFP2 
  • ve stejném čase je přípustná u pacienta přítomnost nejvýše 2 osob, po dobu nezbytně nutnou max. 15 min.

Návštěvy se musí ohlásit zdravotnickému personálu a respektovat jeho pokyny.

Návštěvy na jednotkách intenzivní péče, ARO a COVID stanicích se řídí zvláštním režimem.
 

01.11.2021 Bc. David Hocke