Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Jihočeská konference pro lepší angličtinu

V sobotu 7. května 2022 se na Gymnázium J. V. Jirsíka konala odborná konference pro vyučující angličtiny ze základních a středních škol nazvaná „Jihočeská konference pro lepší angličtinu“. Organizátorem bylo Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Záštitu převzal náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast školství Pavel Klíma.

Do Českých Budějovic sjelo 60 aktivních vyučujících angličtiny ze základních a středních škol Jihočeského kraje. Zabývali průřezovými tématy jazykového vzdělávání, jako je rozvoj jazykových kompetencí, specifika výuky angličtiny na jednotlivých stupních škol (1. a 2. stupeň základních škol a střední školy) a problematikou přechodu mezi nimi či otázkami praktického používání nabytých dovedností. Účastníci konference měli také možnost se detailně seznámit s moderními výukovými a podpůrnými materiály a nástroji pro zajímavou a účinnou výuku angličtiny.

Cizojazyčná gramotnost je nezbytnou podmínkou úspěšné budoucnosti jak našich dětí, tak celé české, potažmo evropské ekonomiky. Na podporu cizojazyčného vzdělávání byla v jihočeských školách v rámci této konference ustavena Metodická skupina pro výuku angličtiny, která se bude nyní setkávat každoročně. Bude tím založena nová tradice a vytvořena jihočeská platforma pro výměnu zkušeností, což bylo i cílem konference.
 

Út, 10.05.2022 - 13:39 Bc. David Hocke