Jan Žižka na jihu Čech 600 let - doprovodné akce

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích připravilo řadu doprovodných akcí pro širokou veřejnost v rámci projektu "Jan Žižka na jihu Čech 600 let". Jsou mezi nimi přednášky, edukační dílny i worshopy.

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS 2024 (Hlavní budova Jihočeského muzea, Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
Série tematických přednášek vždy od 16:30 hodin v přednáškovém sále č. 114 v přízemí. 

 • 19. března - Kozí hrádek – Sezimovo Ústí – Tábor. Archeologie k počátkům husitství v jižních Čechách (prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc., FF JČU)
 • 2. dubna - Zbraně a zbroj v pozdním středověku (Petr Turya, Guildam Gladiatorum s.r.o.)
 • 16. dubna - Obraz Jana Žižky v jihočeských pověstech (PhDr. Jan Šimánek, Jihočeské muzeum)
 • 14. května - Proměny středověké módy (Mgr. Veronika Pilná, Ph.D., NPÚ Plzeň).
 • 18. června - Otázky a otazníky kolem Jana Žižky (prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.)
 • 17. září - Čáslavská kalva – lebka Jana Žižky (Mgr. Zuzana Thomová, Ph.D.)
 • 22. října - Strava ve vrcholném středověku (Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.)
 • 5. listopadu - Město České Budějovice za časů Jana Žižky (PhDr. Jiří Chvojka)
 • 19. listopadu - Rozporuplný obraz Jana Žižky v české dějinné paměti (prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.)

EDUKAČNÍ DÍLNY (Hlavní budova Jihočeského muzea, Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
Od dubna do listopadu 2024 jsme pro vás připravili cyklus edukačních dílen. Během deseti čtvrtků se budeme zabývat umělecko-řemeslnými technikami a činnostmi odrážejícími život ve středověku. Náročností je cyklus určen pro děti předškolního věku a 1. stupně ZŠ. 

 • 11. dubna - Škapulíř
 • 25. dubna - Diadém, růženec
 • 2. května - Stolní hry
 • 30. května - Iluminace
 • 20. června - Měšec
 • 12. září - Hadrová hračka
 • 26. září - Výroba svíček
 • 10. října - Tkaný náramek
 • 24. října - Desková malba
 • 7. listopadu - Středověký perník

TROCNOVSKÉ WORKSHOPY (Archeoskanzen Trocnov, areál Památníku Jana Žižky, Trocnov 14, 373 12 Borovany)
Od května do srpna 2024 jsme pro vás připravili cyklus workshopů. Budeme se zabývat umělecko-řemeslnými technikami a činnostmi odrážejícími život ve středověku. Každý workshop je připraven pro maximálně deset zájemců. 

 • 18. května Výroba košnic a ošatek ve středověku
 • 1. června Středověké oděvy druhé poloviny 14. století
 • 16. června Kuše a jejich příslušenství na konci 14. století
 • 29. června Košíkářství ve středověku
 • 27. července Hrnčířství ve středověku
 • 10. srpna Barvení látek ve středověku
 • 24. srpna Pasířství ve středověku

Více informací na https://www.muzeumcb.cz/

07.03.2024 Bc. David Hocke