Informační seminář pro žadatele

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá dne 11. listopadu 2022 informační seminář pro žadatele z programu Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027 a Interreg Rakousko – Česko 2021–2027. Seminář se uskuteční v Sále zastupitelstva na Krajském úřadě Jihočeského kraje od 10:00. Bližší informace s programem budou zveřejněny na webové stránce kraje a zároveň zaslány všem žadatelům.

Žádosti do nového programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 je možné podávat aktuálně do 14. prosince 2022 prostřednictvím monitorovacího systému Jems, nový program poskytne na projekty 99,1 mil. eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

ew

Zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 očekáváme na začátku roku 2023. Nový program poskytne na projekty 86,8 mil. eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

vx

V obou programech i nadále platí obecné podmínky podpory jako princip vedoucího partnera, naplnění podmínek přeshraniční spolupráce a prokazatelný pozitivní přeshraniční dopad na dotační území po obou stranách hranice. Oproti končícímu programovému období 2014–2020 bude v novém programovém období 2021–2027 dotace projektu z EFRR ve výši 80 %.

V případě zájmu o účast na semináři se prosím registrujte na e-mailové adrese: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo douchova@kraj-jihocesky.cz.

06.10.2022 Bc. David Hocke