Hejtmanka Stráská: Výhradní vlastnictví Jihočeského letiště usnadní jeho další rozvoj

Nastává další důležitá etapa v rozvoji Jihočeského letiště. Řekla to hejtmanka Ivana Stráská v pátek 26. června 2020 během podpisu smlouvy o koupi padesátiprocentního podílu společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s. od statutárního města České Budějovice. Skutečnost, že se kraj stává výhradním vlastníkem letiště, podle ní výrazně zjednoduší všechna důležitá rozhodování.  

Šlo o logický krok. Protože veškerý majetek je ve vlastnictví kraje, nešlo o rovnocenné partnerství. Nutnost schvalovat všechny kroky v zastupitelstvech města i kraje bylo navíc zbytečně zdlouhavé,“ vysvětlila hejtmanka a poděkovala městu za to, že celá léta provoz letiště podporovalo. „Nyní již nastala doba, aby letiště mělo jednoho vlastníka a všechny následné kroky k jeho rozvoji se tak výrazně urychlily,“ dodala Stráská s tím, že na ceně polovičního podílu akcií, která byla účetně vyčíslena na necelých 6,5 milionů korun, se obě stany dohodly po déle trvajících diskusích. 

„Cena akcií je výsledkem zhruba ročního vyjednávání. Pro město je však v tuto chvíli důležité zejména to, aby letiště mělo jen jednoho vlastníka, který bude moci rychle a účelně jednat,“ vysvětlil primátor města České Budějovice Jiří Svoboda s tím, že zástupci města mají i nadále zájem o další osud letiště. „Součástí naší vzájemné dohody je, že budeme účastni v dozorčí radě společnosti Jihočeské letiště,“ dodal Svoboda. 

Koupi polovičního podílu ve společnosti Jihočeské letiště od města České Budějovice za přibližně 6,5 milionu korun schválilo krajské zastupitelstvo na svém včerejším zasedání. Pro bylo 33 ze 47 přítomných. 
 

26.06.2020 Bc. David Hocke