Hejtman Kuba představil program pro nízkopříjmové skupiny v Jihočeském kraji. Pomůže jim zvládnout nárůst cen energií a inflaci

Podpořit Jihočechy s nízkými příjmy. Konkrétně rodiny s dětmi, seniory nebo invalidní důchodce. To je hlavním cílem Programu na podporu Jihočechů ohrožených kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií pro podzim a zimu 2022-23. Ve čtvrtek 28. července tento krajský projekt představil hejtman Martin Kuba společně se všemi koaličními partnery. „Cílíme zhruba na 30 procent Jihočechů s nejnižšími příjmy, kteří mohou mít reálné problémy zvládnout letošní podzim a zimu. Chceme podpořit jihočeské rodiče, kteří se aktivně starají o budoucnost svých dětí, aby nemuseli omezovat zejména jejich mimoškolní rozvojové aktivity. A také ty, kteří se starali o nás a jsou jednou z nejzranitelnějších skupin ve společnosti, tedy naše seniory,“ vysvětlil hejtman Kuba.

„Pomoc chceme směřovat pro rodiny nebo rodiče samoživitele žijící s dětmi ve společné domácnosti, kde příjem v rodině nepřesahuje 13 tisíc korun čistého měsíčně na osobu,“ řekl Kuba a dodal, že kraj zaplatí poplatky za školní a mimoškolní aktivity jejich dětí v prvním pololetí školního roku 2022-2023 až do výše 4 tisíc korun na jedno dítě. „Partnerem pro vyplacení příspěvku nebude rodič, ale organizace, kam dítě dochází na školní nebo mimoškolní činnost. Tyto organizace se budou moci přihlásit do programu kraje a peníze následně dostanou přímo od něj. Chceme mít jistotu, že peníze jsou použity pouze pro rozvoj dětí,“ doplnil hejtman Kuba.

Cílená pomoc směřuje i pro samostatně žijící důchodce, zejména seniory pobírající starobní důchod nebo osoby pobírající invalidní důchod, jejichž příjem nepřesahuje 16 tisíc korun čistého měsíčně. A dále také důchodce, zejména seniory pobírající starobní důchod nebo osoby pobírající invalidní důchod, žijící s manželem, partnerem či rodinou ve společné domácnosti, kde příjem nepřekročí 12 tisíc korun čistého měsíčně na osobu. V tomto případě by kraj chtěl spolupracovat s městy a obcemi. Navrhuje podělit se o náklady rovným dílem. Tedy, aby tito senioři měli nárok na vyplacení 4 tisíc korun na období září 2022 až leden 2023. Částku by na základě prokázání nároku na městě nebo obci, kde má senior bydliště, vyplatilo město nebo obec a Jihočeský kraj by následně proplatí polovinu této částky. „Jsou to lidé, kteří se starali o nás a myslím, že by mělo být v našem společném zájmu pomoct v téhle složité době jim,“ uvedl Kuba.

Uvedený program pak Kuba dokreslil i z ekonomického hlediska. „Jihočeský kraj, stejně jako města a obce, vybírá v tomto roce více peněz na daních. To je logicky spojeno s inflací a vyšším výběrem DPH. Kraj má na druhé straně i vyšší výdaje, ale v této chvíli jsme přesvědčení, že je naší povinností část těchto příjmů využít na pomoc nejzranitelnějším skupinám Jihočechů, na které neutěšená ekonomická situace dopadá nejvíce,“ řekl hejtman s tím, že kvůli vyhlášenému programu rozhodně nebude nutné vytvářet deficitní krajský rozpočet a nijak zásadně se neomezí prioritní investice.

Program má plnou podporu koalice, což potvrdil první náměstek hejtmana František Talíř. „Tuto iniciativu jsme za náš klub v koalici přivítali a plně ji podporujeme. Podpora rodin s dětmi je ostatně dlouhodobou prioritou KDU-ČSL, stejně jako pomoc zranitelným skupinám seniorů. Jsme přesvědčeni, že v téhle době je nutné právě těmhle skupinám co nejvíce cíleně pomoct,“ sdělil Talíř.
Přesnou podobu Programu na podporu Jihočechů ohrožených kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií bude muset schválit krajské zastupitelstvo, které hejtman svolal na 15. srpna. Poté budou dostupné veškeré detailní informace k nárokům i žádostem.
 

28.07.2022 Bc. David Hocke