ERDV chce zachovat spolupráci sousedních regionů i během pandemie

Členové předsednictva politické přeshraniční pracovní skupiny Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) se 24. listopadu sešli na virtuálním zasedání, aby projednali další rozvoj spolupráce v ERDV a její posílení i v době pandemie Covid-19. Jako zástupce stávajícího předsednického regionu Horní Falc pozval prezident sněmu Horní Falce Franz Löffler na výměnu členy předsednictva partnerských regionů Dolní Bavorsko, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Vysočina, Horní Rakousko a Dolní Rakousko. Výměna byla charakterizována výzvami v současné situaci s covidem, ale také přáním zachovat přeshraniční spolupráci. Předseda sněmu Franz Löffler zdůraznil: „Otázka zdravotní péče je jedním z nejdůležitějších témat, které musíme i v budoucnu zařadit do našeho společného programu. Pandemie ukázala, že je třeba dále rozšiřovat propojení našich zdravotnických systémů, ať už jde o výměnu informací nebo spolupráci nemocnic v blízkosti hranic. Pokud jde o sousední hospodářské a rekreační oblasti, jsem rád, že vzájemné vztahy mezi regiony po třetí vlně rychle získaly dobrou dynamiku. To ukazuje, že základy, které jsme společně budovali 30 let, jsou u lidí pevně zakotveny. Zde vidíme hodnotu naší společné práce.“

Političtí představitelé se shodli na tom, že Evropský region Dunaj-Vltava má pokračovat v regionálních a bilaterálních aktivitách v rámci svých tří hlavních témat: Průmysl 4.0, Zdravotnictví a Cestovní ruch. Propojují regiony a pomáhají stimulovat rozvoj v těchto oblastech. Pod heslem „Prostor pro společnost 4.0“ ERDV tuto strategii úspěšně realizuje již od roku 2019 a sdružuje partnery ze všech sedmi regionů. Horní Falc přispěla svým předsednickým tématem „Zdravý budoucí region v srdci Evropy“ v roce 2021: Mimo jiné vydala brožuru o telemedicíně v ERDV a společně s OTH Amberg-Weiden uspořádala trojstranný zdravotnický online kongres.

Na začátku roku 2022 převezme předsednictví ERDV Dolní Rakousko. Stejně jako letos Horní Falc se chce Dolní Rakousko věnovat vlastními aktivitami především tématu zdravotnictví. Kromě toho se plánuje oslava 10. výročí ERDV.

Evropskému regionu Dunaj-Vltava v současnosti předsedá Horní Falc pod heslem „Zdravý budoucí region v srdci Evropy“.


Základní informace:
Evropský region Dunaj-Vltava byl založen 30. června 2012 jako politicky dohodnuté pracovní společenství mezi Horní Falcí, Dolním Bavorskem, Plzeňským krajem, Jihočeským krajem, Krajem Vysočina, Horním Rakouskem a dolnorakouským Most- a Waldviertelem. Region o celkové rozloze 60.000 km2 a šesti milionech obyvatel si klade za cíl dále rozšiřovat přeshraniční propojení a realizací společných opatření účinně čelit výzvám budoucnosti, jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků nebo jazyková bariéra.

Evropský region Dunaj-Vltava je v Horní Falci a Dolním Bavorsku podporován Bavorským ministerstvem hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky (StMWi).
 

07.12.2021 Bc. David Hocke