Endoskopické centrum Nemocnice České Budějovice získalo statut Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie

Endoskopické centrum Gastroenterologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. je jedním z 16 pracovišť v ČR, které získaly tento statut. V závěru roku 2022 schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR vznik Center vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie. Jedním z 16 pracovišť v ČR, které získaly tento statut, je endoskopické centrum Gastroenterologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

V Jihočeském kraji jde v současné době o jediné pracoviště s tímto statutem. Jeho přidělení vyžadovalo splnění náročných podmínek zahrnujících nejen personální a technické vybavení, ale především schopnost zajistit komplexní péči v oblasti digestivní endoskopie na vysoké úrovni,“ uvedl generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. Michal Šnorek.

Endoskopické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s. patří v současnosti k nejmodernějším pracovištím tohoto druhu v ČR. Disponuje šesti samostatnými endoskopickými sály a je vybaveno špičkovou technikou umožňující provádět veškeré diagnostické i léčebné zákroky v oblasti trávicího traktu. Digestivní endoskopie zaznamenala v posledních deseti letech dramatický posun. Umožňuje nejen detailnější a přesnější diagnostiku, ale především léčbu onemocnění donedávna vyhrazených chirurgickým metodám. Soustředění těchto pokročilých metod do specializovaných center je tak logickým krokem, podobně jako je tomu v jiných oblastech současné medicíny.

Přidělení statutu Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie pro naše pracoviště je začátkem nové éry digestivní endoskopie v Nemocnici České Budějovice, a.s. Nároky na naše pracoviště se zvýší nejen ze strany odborné veřejnosti, ale nejspíše i ze strany našich pacientů. Naším cílem je pokračovat v započatém trendu – nabízet špičkovou endoskopickou diagnostiku a léčbu, zavádět nové, moderní metody do každodenní praxe a spolupracovat s dalšími pracovišti na národní i mezinárodní úrovni. Nejdůležitějším cílem je ovšem spokojený pacient, který odchází s dobrým pocitem, že se na nás může kdykoli v případě potřeby opět obrátit,“ sdělil primář Gastroenterologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. 
 

09.01.2023 Bc. David Hocke