Dotační program na podporu specializačního vzdělávání lékařů na rok 2019

Jihočeský kraj vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu specializačního vzdělávání lékařů v nemocnicích i na pracovištích praktických lékařů. Důvodem podpory je získat kvalifikované lékaře ve vybraných oborech za účelem zajištění zdravotní péče pro obyvatele kraje.

Cílem dotačního programu Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji je poskytnutí finanční podpory pro potřebu získání a uznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o dotační program neinvestičního charakteru. Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2019 k dispozici, činí 750 000 Kč. 

Termín pro podávání žádostí je od 25. 02. 2019 do 08. 03. 2019 do 12:00 hod. Konzultace k dotačnímu programu jsou možné již nyní na oddělení administrace dotačních programů JčK. 

Pravidla dotačního programu Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji naleznete ZDE. 

 

25.01.2019 Bc. David Hocke