Dopis starostkám a starostům jihočeských obcí k otázce ubytování uprchlíků

Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto, 

ve čtvrtek 17. 3. 2021 a v pátek 18. 3. 2022 proběhly prostřednictvím videokonferencí schůzky se starosty obcí Jihočeského kraje za účelem zajištění povinností podle nařízení vlády č. 207/2022 ze dne 16. 3. 2022.

Na těchto schůzkách bylo řešeno ubytovávání uprchlíků v jednotlivých obcích v souvislosti řešením uprchlické krize způsobené válkou na Ukrajině. 

Již v průběhu pátečního večera se objevily informace, že někteří starostové vypovídají nájemní smlouvy stávajícím nájemníkům v obecních bytech z toho důvodu, že jim takový postup nařídil hejtman kraje. 

Hejtman kraje však žádný takový pokyn nevydal, naopak starostům obcí bylo sděleno, že mají hledat takové řešení, aby se ubytování uprchlíků v obci dotklo místních obyvatel co nejméně. 

V souvislosti s výše uvedeným proto platí, že nájemní smlouvy se stávajícími nájemníky obecních bytů by neměly být vypovídány, stejně tak by neměly být vypovídány nájemní smlouvy na jiné obecní prostory (např. hospody). Pokud mají stávající nájemníci v obecním bytu možnosti jiného ubytování (vlastní nebo mají pronajaty nebo vypůjčeny jiné byty či nemovitosti), je případná výpověď nájemní smlouvy na zvážení každé obce s ohledem na aktuální potřebnost ubytovacích kapacit.   

V každém případě však platí, že ubytovávání uprchlíků v obci je nutné řešit tak, aby byl co nejméně ovlivněn život v obci a místní obyvatelé. 


 

21.03.2022 Bc. David Hocke