Detail

VPS mezi městem Strakonice a obcí Třebostice na úseku přestupkové agendy
Číslo: 75/23
Datum schválení: 06.03.2023
Platnost: 22.03.2023
Účinnost: 22.03.2023
Poznámka: