Detail

VPS mezi městem Blatná a obcí Mačkov na úseku přestupkové agendy
Číslo: 65/22
Datum schválení: 15.07.2022
Platnost: 02.08.2022
Účinnost: 02.08.2022
Poznámka: