Detail

Jednací řád výborů Zastupitelstva Jihočeského kraje
Číslo: 2/21
Datum schválení: 16.12.2021
Platnost: 16.12.2021
Účinnost: 01.01.2022
Poznámka: