Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Do oprav škol o letních prázdninách půjde téměř 200 milionů

Téměř 200 milionů korun. To je částka, kterou si o letních prázdninách vyžádají opravy a rekonstrukce krajem zřizovaných škol. Část je hrazena z dotací, část hradí kraj a finančně přispívají také školy samotné. Stavební práce se týkají především snížení energetické náročnosti, rekonstrukce sociálních zařízení, vybudování nových tříd, výtahů či bezbariérových přístupů.

Dělníci, míchačky, lešení a všude kolem čilý pracovní ruch. Tak to bude vypadat o letních prázdninách na mnoha středních školách. Jen co studenti opustí lavice, přijdou na školy dělníci a začnou stavební práce, na které během školního roku nebyl čas.

„Akce jsou financovány z Fondu rozvoje školství, Operačního programu Životní prostředí a z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotační podpora je u každého fondu jiná. Celkem bude proinvestováno 199 541 631,18 Kč“, uvedl náměstek hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast školství Zdeněk Dvořák. „V některých školách už opravy začaly a během prázdnin se musí dokončit, v některých je harmonogram nastaven přímo na léto, kdy se školy vyprázdní“, doplňuje Dvořák.

Hodně práce plánuje například Gymnázium v Českém Krumlově. „Čeká nás zateplení, fasáda, venkovní žaluzie, rekonstrukce kotelny, vzduchotechnika v učebnách, část osvětlení v budově školy nebo výměna části oken a oprava venkovního přístupového schodiště k domovu mládeže“, vypočítává ředitelka Gymnázia Hana Bůžková a dodává: “Škola již nutně tyto opravy potřebuje. Moc se na výsledek těšíme. Třeba osvětlení, vzduchotechnika a venkovní žaluzie budou propojené a napojené na meteostanici. To je v jižních Čechách naprosto unikátní projekt. Od celé rekonstrukce si zároveň slibujeme velkou úsporu energií“.

Z důvodu oprav, nebo rekonstrukcí některé školy uvolní studenty na prázdniny dříve, než je obvyklé. Již 25. června skončí výuka na Všeobecném a sportovním gymnáziu Vimperk a na Konzervatoři v Českých Budějovicích. SŠ technická a obchodní v Dačicích končí 26. června, SPŠ stojní a elektrotechnická v Českých Budějovicích 27. června. Největší radost z delších prázdnin budou mít jistě studenti Gymnázia v Českém Krumlově – tam ukončili výuku již v pátek 21. června

Vedle níže uvedených akcí pokračují na školách různé opravy, úpravy apod., které si školy financují ze svých prostředků a které také přispějí ke zkvalitnění prostředí škol.

Seznam realizovaných akcí v rámci konkrétních programů

Stavební akce 2019 – Operační program Životní prostředí:
Akce realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí jsou podpořeny dotací ve výši 30 – 45 % ze způsobilých výdajů. Celkem si těchto 5 akcí vyžádá náklady ve výši 117 972 879,92 Kč. Akce jsou realizované i v průběhu letních prázdnin.

Název školy Název akce Popis akce Cena prací dle smlouvy včetně DPH
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České Budějovice, objekt Senovážné náměstí Stavební úpravy zahrnují výměnu otvorových prvků, zateplení fasády, podlahy půdy a plochých střech. Součástí projektu je vzduchotechnika s rekuperací v učebnách. 22 508 888,68 Kč
Střední odborné učiliště Lišov, tř. 5. května 3 Snížení energetické náročnosti SOU Lišov - objekt haly OV Stavební úpravy zahrnují zateplení obálky budovy OV (Truhlářská dílna), výměnu a zvětšení výplní otvorů, výměnu zdroje vytápění a přípravy TV. Součástí projektu je nová centrální vzduchotechnická jednotka. 25 539 113 Kč
Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská 112 Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český Krumlov, Chvalšinská 112 Stavební úpravy zahrnují celkovou rekonstrukci kotelny (vč. výměny zdrojů tepelné energie) a instalaci řízeného větrání tepla ve třídách. Dále zahrnují kompletní zateplení budovy a výměnu části otvorových výplní. 32 614 487,24 Kč
Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69 Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk Stavební úpravy zahrnují zateplení objektu a výměnu vybraných výplní otvorů. Součástí projektu je instalace nového nuceného větrání. 15 911 662 Kč
Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 – pobočka Dačice Výstavba nové veřejné budovy v pasivním energetickém standardu - objekt DDM Dačice Jedná se o novostavbu domu dětí a mládeže s cílem dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov. Výstavba budovy je plánovaná z důvodu nedostatku stávajících kapacit ve městě Dačice na pokrytí potřeb zájmových kroužků pro děti a mládež. 21 398 729 Kč

Významné stavební práce 2019 - Integrovaný regionální operační program:
Akce realizované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu jsou podpořeny dotací ve výši 90 % ze způsobilých výdajů. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2019.

Název školy Název akce Popis akce Cena prací dle smlouvy včetně DPH
Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 Multifunkční centrum zájmového vzdělávání Stavební práce zahrnují nově vybudované podkroví DDM s odbornými učebnami, dále stavební úpravy dispozic ve 2. NP DDM a nově zřízenou terénní stanici II - Prokešova zahrada (venkovní výuková učebna). Dojde také k zajištění bezbariérovosti budovy. 16 332 267,26 Kč

Stavební akce 2019 - Fond rozvoje školství, fond investic škol:
Akce financovány z tohoto fondu jsou většinou se spoluúčastí z fondu investic dané školy. Celkem do níže uvedených 13 akcí v rámci Jihočeského kraje bude investováno 65 236 475 Kč.  

Název školy Název akce Cena prací dle smlouvy včetně DPH
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8  FRŠ – Rekonstrukce sociálních zařízení v budově školy 4 972 495 Kč
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 FRŠ – Rekonstrukce elektroinstalace v budově DM í  3 473 248 Kč
Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 FRŠ +FI – Rekonstrukce kmenových tříd a kanalizace v šatnách 4 109 749  Kč
Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 FRŠ -Rekonstrukce elektroinstalace v budově DM Skuherského 4 171 460 Kč
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 FRŠ – Rekonstrukce sociálních zařízení na DM 4 427 995 Kč
Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 FRŠ - Laboratoře včetně vybavení, školní výdejna v objektu Husova 12 694 068,92 Kč
SOŠ zdravotnická a SOU, Český Krumlov, Tavírna 342 FRŠ – Rekonstrukce střechy na objektu školy 3 616 196,32 Kč
Dětský domov, ZŠ a ŠJ, Horní Planá, Sídliště Míru 40 FRŠ – Stavební úpravy budovy č.p. 115 a okolí, zpevnění svahu proti stékání vody do objektu, rekonstrukce fasády 6 041 399 Kč
SOŠ a SOU, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 FRŠ – Rekonstrukce topného systému a rozvodů vody v budově v ul. Miřiovského 4 200 766,12 Kč
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 FRŠ – Vybudování venkovního výtahu a únikové schodiště k DM 4 408 417
Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319 FRŠ – Výměna elektroinstalace 3 404 000Kč
Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 FRŠ – Rekonstrukce výdejny Měšická ul. - pracoviště odborného výcviku 1 869 728,41 Kč
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200 FRŠ – Kompletní výměna starého vodovodu, v nádvorní části výměna staré kanalizace a nové napojení dešťových svodů 7 846 953
Čt, 27.06.2019 - 07:58 Bc. David Hocke