Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dětské rekreace: KHS zřídila infolinku pro rodiče a organizátory 731 428 577  

Jižní Čechy jsou regionem, kde se každoročně rekreuje nejvíce dětí ze všech krajů ČR. Do dneška se přihlásilo už více než 33 tisíc dětí, další budou přibývat v průběhu prázdnin. Pro organizátory a rodiče je denně mezi 8 – 16 hodinou v provozu informační linka KHS 731 428 577.

Pobyt většího počtu dětí v přírodě přináší vyšší rizika především alimentárních infekcí, tedy onemocnění přenášených kontaminovaným jídlem nebo vodou. Proto se při kontrolách zaměřujeme hlavně na zdroje pitné vody, podmínky stravování, přípravy jídel a skladování potravin a samozřejmě na ubytování a osobní hygienu. To je klasická náplň naší práce, a k ní se druhým rokem přidávají  protiepidemická opatření a prevence COVID-19. V tuto chvíli máme nahlášeno 283 táborů, z toho je 240 zotavovacích akcí s větším počtem dětí (ZA), a 43 takzvaných jiných podobných akcí (JPA). K dnešku je na rekreaci v kraji přihlášeno 33 114 dětí a víme ze zkušenosti, že jich další stovky v průběhu léta ještě přibydou,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.   
Plánujeme více než sto kontrol, zatím jich máme za sebou osmnáct. Nezaznamenali jsme závažnější závady ani podněty, nemuseli jsme udělit žádnou sankci anebo ukončit tábor z důvodu pozitivity na COVID-19. Co se týče podezření, řešili jsme případ dítěte na zotavovací akci na Jindřichohradecku, které mělo zvýšenou teplotou, a jeho antigenní test byl pozitivní, ale následný PCR test pozitivitu nepotvrdil. Podobný případ, tedy zvýšenou teplotu a pozitivní antigenní testy, řešíme nyní u čtyř dětí rekreovaných na jiné podobné akci na Strakonicku. Tady čekáme na výsledky PCR vyšetření,“ uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Marie Nosková. Kvůli výskytu COVID-19 vloni organizátoři předčasně ukončili konání dvou nenahlášených jiných podobných akcí.

Co řešila KHS v roce 2020:

  • V Jihočeském kraji bylo vloni nahlášeno 282 zotavovacích akcí s 35 339 dětmi, a 91 jiných podobných akcí, kde se rekreovalo 2 811 dětí. Celkem tedy 373 nahlášených akcí, rok předtím to bylo 294 táborů
  • KHS provedla vloni 131 kontrol (111 ZA, 13 JPA a 7 stravovacích zařízení). Nebyl vydán žádný zákaz konání akce, zjištěna byla jedna nenahlášená zotavovací akce
  • Řešila 7 podnětů na podmínky ubytování, osobní hygieny, zdravotní péče nebo stavování. Hygienici na podněty reagují kontrolou na místě, v uplynulém roce nebyl žádný z podnětů shledán jako oprávněný
  • V osmi případech vloni šetřili podezření na COVID-19, potvrdilo se ve dvou případech. Na dalších čtyřech akcích byly zjištěny případy pozitivity po ukončení táborů
  • Pracovníci KHS zjistili 10 závažných hygienických nedostatků na ZA: Ve stravování (zamrazování), ve zdravotní dokumentaci, zdravotním zabezpečení akcí, neprokázání způsobilosti zdravotníka, jednou nebyla splněna ohlašovací povinnost. Na třech zjistili ještě před zahájením nedostatky ve zdrojích pitné vody a bylo nutné použít náhradní zdroj pitné vody do doby odstranění závad
  • Celkem bylo vloni uloženo 9 blokových pokut od tisíce do tří tisíc korun v celkové výši 16 000 korun. Zdárnému průběhu loňské sezóny nepochybně pomohlo i to, že jihočeská KHS zřídila už v květnu pohotovostní informační linku pro organizátory táborů a rodiče, která byla v permanenci i o víkendech a pomohla preventivně odstranit řadu nedorozumění a nedostatků
     
Po, 12.07.2021 - 08:31 Bc. David Hocke