Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Členské firmy Jhk zabodovaly v krajské soutěži Spokojený zákazník 2020

Sdružení českých spotřebitelů od roku 2001 každoročně vyhlašuje ve vybraných pěti krajích cenu Spokojený zákazník s cílem vytvořit platformu pro zviditelnění podnikatelů uspokojujících stále se zvyšující potřeby a nároky spotřebitelů. Nejinak tomu bylo i letos na jihu Čech, kdy bylo celkem oceněno dvaadvacet firem. A téměř polovina z nich patří mezi členy Jihočeské hospodářské komory. 

Výsledky soutěže Spokojený zákazník naznačují, že na jihu Čech máme schopné podnikatele, kteří jsou si vědomi nutnosti kvality a splnění vysokých nároků, které spotřebitelé u poskytovaných služeb a výrobků požadují. O to víc je potěšující, že téměř polovina oceněných firem patří mezi členy Jihočeské hospodářské komory,” říká Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk). Ocenění Spokojený zákazník tak mimo jiné vyjadřuje, že firma, která cenu získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele.

Toto ocenění by se mohlo stát určitým vodítkem pro zejména nové, ale i stávající zákazníky a mělo by budit důvěru v kvalitu produktů a služeb nabízených naší firmou,“ říká Leoš Winkler, jednatel společnosti "AGRO-LA", spol. s r.o., jedné z oceněných firem, která již od roku 1993 vyrábí mléčné produkty ve skle. Leoš Winkler dodává: "Jsou to činnosti, které mají přímý vliv na kvalitu poskytovaných produktů a služeb, jako například dodržování výrobních postupů, ekologické myšlení, modernizace výrobních a informačních technologií, komunikace a dobré obchodní vztahy s novými i stávajícími obchodními partnery. Samozřejmě nesmíme zapomenout na kvalifikovaný a spokojený kolektiv zaměstnanců, protože ten je základem úspěchu. Na konci všech těchto zmíněných činností by měl být vždy spokojený zákazník.“

Pro některé firmy bylo ocenění v soutěži Spokojený zákazník velkým překvapením. „Samotné nás nominace, zejména s ohledem na naše krátké působení na trhu, překvapila. Otevřeli jsme si v Nové Bystřici, v místě, které někteří lidé vnímají jako neperspektivní a neatraktivní, květinový ateliér s kavárnou a cukrárnou. Definovali jsme si produktové portfolio, aby celý koncept dával smysl a měl tematické ukotvení, které je nám blízké, a mohli jsme si za ním stát. Chceme splnit očekávání zákazníků a nezklamat je. Myslím, že především poctivá, kvalitní práce spolu s invenční a snad i odvážnou službou, mohla zaujmout k nominaci do soutěže Spokojený zákazník,“ domnívá se Kateřina Smejkalová, zakladatelka floristické kavárny Na Pomezí. 

V letošním ročníku soutěže, který byl kvůli mimořádným opatřením vlády zatím ochuzen o slavnostní vyhlášení, se do nejužšího finále dostaly i další členské firmy Jhk. Kromě již zmíněných se do finále probojovala také českokrumlovská společnost WAXWING S.R.O. poskytující provoz ubytovacího komplexu, A – stav Bohemia s.r.o. se svými budějovickými kavárnami Lanna a Vlna či písecký výrobce sportovního oblečení PROGRESS sportswear, s.r.o. Uspěly i regionální jihočeské pivovary - DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. a Pivovar Popelín s.r.o. Mezi další výherce patří Slatinné lázně Třeboň s.r.o., SIMONSCARE s.r.o. - výroba ortopedických a rehabilitačních pomůcek, Ladislav Šedina, který se věnuje instalacím vody, odpadu, plynu, topení a klimatizacím, a společnost SRBA s.r.o. zajišťující firemní jídelnu v Táboře. Přehled všech oceněných jihočeských firem je k dispozici na stránkách www.konzument.cz/ či na webu Jhk.cz. 

Mezi těmi nejlepšími podnikateli se mohou umístit pouze ti, kteří v rámci svého podnikání jednak naplňují požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, například živnostenským zákonem, a dále při uvádění výrobků na trh mají podnikatelé dostatečně srozumitelně deklarovanou jakost a spolehlivost. Při poskytování služeb se očekává odpovídající odborná úroveň prodejce a poskytnutí potřebných informací zákazníkovi či pomoc se zajištěním odborného servisu.

Všechny oceněné firmy tak potvrdily vysokou úroveň služeb a své image mezi spotřebiteli. Přihlášené soutěžící prověřuje komise, z hlediska dodržování zákonných povinností, především s ohledem na ochranu spotřebitele, a dále z dostupných informací a zkušeností. Cena se uděluje na základě návrhu Sdružení českých spotřebitelů, nominace ale může vznést i zástupce místních nebo podnikatelských samospráv. Ocenit je také možné podnikatele s výsledky vyhlášených šetření mezi spokojenými zákazníky, které jsou účelově prováděny v rámci aktivit SČS.
 

Čt, 03.12.2020 - 09:44 Bc. David Hocke