Budoucnost v zemědělství poodhalí odborná konference

V pátek 26. 8. 2022 se na Výstavišti v Českých Budějovicích koná odborná konference SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE. Cílem konference je debata nad budoucností zemědělství – jeho udržitelností a vývojem v souladu s měnícím se světem. Těšit se můžete na prezentace odborníků z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity, z Biologického centra AV ČR či progresivních firem. Konference je rozdělena do čtyř bloků a mezi témata patří například využití umělé inteligence, přínosy a rizika biotechnologií, vliv změny klimatu na vývoj zemědělských půd, digitalizace v zemědělství či nové trendy v rostlinné výrobě.

Konferenci organizuje Regionální rozvojová agentura jižních Čech ve spolupráci s Regionální agrární komorou Jihočeského kraje v rámci projektu Evropské komise Science meets Regions. Nad konferencí převzal záštitu ministr zemědělství ČR Zdeněk Nekula a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Akce je spolufinancována Evropskou unií, Ministerstvem zemědělství a Jihočeským krajem.

Konference proběhne v českém jazyce s tlumočením do angličtiny a vstup je zdarma. Z důvodu omezené kapacity sálu je však nutná registrace a to do 22. 8. 2022. Registrovaní účastníci obdrží vstupenku do areálu Výstaviště na den konání konference. 

Kompletní program, registrace a další informace jsou dostupné na webu www.agrokonference2022.cz.

17.08.2022 Bc. David Hocke