Bravo, znělo v Rakousku na adresu Jihočeského folklorního sdružení

V sobotu 12. října 2019 se v hornorakouském městě Aigen-Schlägl uskutečnila i za účasti folkloru z jižních Čech velmi zajímavá slavnost s názvem Landesgartenschau 2019 v Bio Garten Eden. Spolupráce jihočeského folklorního sdružení (JFoS) na tomto kulturním projektu byla „odstartována“ již v květnu tohoto roku v rámci akce „Jižní Čechy hostem v Linci“. V té době Hermína Mocová z Krajského úřadu Jihočeského kraje, Milan Škoch, předseda JFoS a Thekla Weissengruber - zástupkyně OÖ Landesmuseum, projednali základy účasti jihočeského zastoupení v Aigen-Schläglu.

Za krásného slunného počasí tak hostila Bio Garten Eden v programu s názvem „Tadyhle a támhle, lidová kultura spojuje“ nejen vystupující z Rakouska, ale také členské kolektivy JFoS, Bystřinu ze Zlivi a kapelu i tanečníky Prácheňáčku ze Strakonic. Oba folklorní soubory zaujaly velmi početné publikum a při jejich kulturních programech se často ozýval pokřik „bravo“. 

Důležitým prvkem na uvedené akci byla i prezentace přeshraničního projektu Lidová kultura - Volkskultur AT-CZ, který v současné době s dalšími partnery Jihočeské folklorní sdružení realizuje. Návštěvníci měli k dispozici prezentační panely projektu a odnášeli si i vydané publikace věnované zejména dětských lidovým krojům a tradičním zvykům.

Foto a text: Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení

 

14.10.2019 Bc. David Hocke