Alšova jihočeská galerie vyhlásila mezinárodní architektonickou soutěž

Alšova jihočeská galerie, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, vyhlásila architektonickou soutěž na novou budovu této významné kulturní instituce na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích. 

Cílem soutěže je najít nejlepší řešení novostavby muzea umění, kde budou prezentovány jak historické sbírky, tak moderní a současné umění. Alšova jihočeská galerie jako muzeum umění je jediná svého druhu v Jihočeském kraji a její sbírky jsou velmi rozsáhlé – cca dvacet tisíc uměleckých předmětů: obrazů, soch, kreseb, grafických listů, keramiky a porcelánu. Díky tomu patří mezi pět největších uměleckých sbírek v Čechách. Zcela mimořádná je její kolekce gotického malířství a sochařství, zároveň však pořádá výstavy moderního a současného umění.

„Jihočeský kraj dlouhodobě usiluje o zkvalitnění kulturní infrastruktury v rámci celého regionu, nezříká se zodpovědnosti za své budovy a instituce. Alšova jihočeská galerie je významným hráčem na poli kulturního dění, a to nejen v rámci regionu, ale i v celé České republice. Myšlenka vytvořit důstojné, odpovídající prostory po AJG není nová, ale vždy chyběla vůle a chuť, a potřebný „tah na branku“ tento záměr zrealizovat“, říká k záměru hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. „Současné vedení kraje intenzivně usiluje o realizaci projektů, které dokážou posunout celý region dopředu, a vytvořit z jižních Čech skvělé místo pro život. Soustavně pracujeme na vytvoření podmínek pro mladé vzdělané lidi, kteří nebudou již region opouštět, ale budou mít chuť na jihu Čech zůstat, založit zde rodiny, získat vhodné uplatnění a kvalitně trávit svůj volný čas“, dodává hejtman.

V současnosti AJG sídlí v jízdárně zámku Hluboká nad Vltavou a loni měla návštěvnost přesahující 90.000 návštěvníků. Tyto prostory jsou ovšem pro současný provoz nevyhovující a záměr novostavby na Senovážném náměstí byl ověřen v předchozí architektonické soutěži, která řešila odkrytí Mlýnského náhonu a stavbu podzemního parkoviště. Nová Alšova jihočeská galerie je také součástí úspěšné kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury v roce 2028 a zapadá do celkové koncepce kulturního okrsku navazujícího na opravené budovy Jihočeského muzea a spolkového domu Slavie. 

Současný ředitel AJG, Aleš Seifert, dále upřesňuje výjimečnost celého záměru: „V České republice a v Československu se za posledních 100 let nepodařilo uskutečnit novostavbu pro muzeum umění. Toto je tedy vzácná a neopakovatelná příležitost vytvořit místo, které bude nejen domovem umění, ale také architektonickým a kulturním skvostem. Naším cílem je prostor, který bude otevřený dialogu, inspiraci a tvůrčímu vyjádření. Věříme proto, že architektonická soutěž osloví řadu předních českých i evropských architektů a dostaneme velké množství kvalitních návrhů. Přípravě zadání a podmínek jsme věnovali téměř půl roku.“

Soutěž se vypisuje jako otevřená a termín pro podání soutěžních návrhů je stanoven do 10. 5. 2024. Podané návrhy bude následně hodnotit porota složená ze zástupců galerie, kraje, města a nezávislých odborníků. Mezi nimi jsou hejtman Martin Kuba, náměstek hejtmana Pavel Hroch, ředitel galerie Aleš Seifert a dále nezávislí architekti Pavel Hnilička, Osamu Okamura, Jakub Klaška, Igor Marko, Petr Štefek a Michal Fišer. Mezi odborníky jsou například umělec Federico Diaz nebo kurátor Michal Škoda. Soutěžní návrhy budou hodnoceny anonymně a nejlepší oceněné týmy si mezi sebe rozdělí celkem 5,4 milionu korun. Hodnocení návrhů by mělo proběhnout na přelomu května a června, na konci června pak budou výsledky představeny veřejnosti.


Kontakt
Mgr. Kamila Kulhánková – sekretář soutěže, HAVEL & PARTNERS s.r.o. advokátní kancelář
e-mail: kamila.kulhankova@havelpartners.cz

Profil zadavatele:
Soutěžní podmínky jsou dostupné na profilu zadavatele Alšova jihočeská galerie.
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002739/zakazka/675604

Další poznámky:
Alšova jihočeská galerie vyhlašuje soutěž v souladu se strategickým dokumentem Politika architektury a stavební kultury České republiky – Aktualizace 2022 byla schválena usnesením vlády ze dne 4. ledna 2023 č. 6. Soutěži bylo uděleno potvrzení regulérnosti České komory architektů.
 

 

21.02.2024 Bc. David Hocke