Text na řeč

Webové stránky Jihočeského kraje se zbarví do modra. V rámci Světového dne zvýšení povědomí o autismu

Do modra se zbarví webové stránky Jihočeského kraje. Stane se tak v pátek 2. dubna v rámci Světového dne zvýšení povědomí o autismu. Do akce s podtitulem Česko svítí modře se kraj  letos zapojí vůbec poprvé a stránky podkreslené touto barvou u této příležitosti ponechá až do konce dubna.

Kampaň Česko svítí modře vznikla jako první projekt platformy NADĚJE PRO AUTISMUS v roce 2014, kdy se konal I. ročník. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS), neboli autismu. Celorepubliková kampaň je oficiálně zahájena dnem 2. dubna, který je OSN vyhlášen jako Světový den zvýšení povědomí o autismu.

Již osmý ročník této osvětové akce má v současné době koronavirové pandemie ještě jeden a v tomto případě, bohužel, neblahý kontext. Aktuálně se lidé s autismem stávají terčem útoků na veřejnosti i přes to, že se také na ně vztahuje výjimka ohledně povinnosti používat předepsané ochranné prostředky (respirátor / chirurgická rouška). Přinucením jejich použití má pak u nich za následek závažné zdravotní a psychické následky v podobě regresu, vyvolání epileptického záchvatu či paniky. Prostřednictvím této kampaně je tedy možné společně pomoci i tento stav narovnat.

Autismus je vývojová porucha, projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Objevuje se před třetím rokem věku dítěte.

Svetovy-den-zvyseni-povedomi-o-autismu-234x300.jpg

 

Galerie