Vyjádření hejtmana Jihočeského kraje k situaci ordinace dětské lékařské pohotovostní služby v Českých Budějovicích

Milí Budějovičáci, dovolte mi krátké vyjádření k situaci, kdy v Č. Budějovicích nejsou zajištěny pohotovostní služby praktických lékařů pro děti a dorost. Slíbil jsem, že s Vámi budu řešit otevřeně i nepříjemné věci, tak tady je k tomu pár vět. 

Taky mě to velmi trápí a kraj se zástupci dětských praktiků opakovaně jednal. Snažili jsme se vytvořit co nejlepší podmínky pro zajištění pohotovosti. Je třeba ale říct, že praktičtí lékaři pro děti a dorost nejsou nijak podřízeni kraji a hejtman jim nemůže nic nařídit. Jsou to v podstatě „podnikatelé“, kteří mají smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou. Pojišťovny se je sice snaží motivovat k tomu, aby se do služeb zapojili a dostávají 40 tis. ke svým pravidelným kapitačním platbám, pokud odslouží 10 služeb za rok. Naproti tomu ale pojišťovny nepoužívají žádný "malus" v případě, když praktičtí lékaři pro děti službu odmítají. Kraj v tom nemá, bohužel, žádnou možnost jim to nařídit, pouze požádat. Je to problém vymahatelnosti zákona a dotýká se všech krajů a stejně jako dětských, tak třeba zubních pohotovostí. Znovu se hned po svátcích sejdu se zástupci praktiků pro děti a dorost a chci s nimi situaci řešit. A vzhledem k tomu, že tato situace trápí většinu krajů budu o tom jednat s premiérem, aby vláda s pojišťovnami toto řešila.

Na Českobudějovicku je dětských lékařů 34. Řada z nich je již v seniorním věku a služby odmítají. Bohužel ne všichni mladší lékaři se do nich zapojují. Prostě nás dobíhá deficit minulých let a to, že tady nemáme více mladých lékařů.  I tohle je jeden z důvodů, proč jsem v letošním roce prosadil, abychom jako kraj připravili motivační program na přivedení lékařů do našeho kraje. Jiné řešení to fakt nemá. 

Všechny rodiče v Budějovicích chci ujistit, že každé dítě s akutním onemocněním bude ošetřeno v nemocnici na dětském oddělení. Bohužel ale ani na dětském oddělení není takový počet lékařů, aby sloužili služby na oddělení a navíc ještě ambulance. Ambulanci zajišťuje tedy tým, který je ve službě na dětském oddělení.

Chci ještě ujistit všechny, kteří mají pocit, že lékaři jsou v OČKU místo toho, aby sloužili dětskou pohotovost, že v OČKU v Českých Budějovicích žádní soukromí lékaři pro děti a dorost nejsou.

23.12.2021 Bc. David Hocke