Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Věstník detail

OZV, kterou se vymezuje závazná část Změny č. 1 ÚP VÚC Českobudějovické sídelní regionální aglomerace
obecně závazná vyhláška
Číslo: 2\2
Datum schválení: 05.03.2002
Platnost od: 15.03.2002
Účinnost od: 30.03.2002
Publikováno 15.03.2002 ve věstníku Jč. kraje částka 2 ročník 2