Věstník detail

Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním ZŘUŠENO
nařízení kraje
Číslo: 2\17
Datum schválení: 17.08.2017
Platnost od: 31.08.2017
Účinnost od: 15.09.2017
Publikováno 31.08.2017 ve věstníku Jč. kraje částka 3 ročník 17