Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Usnesení Bezpečnostní rady Jihočeského kraje ze dne 8. září 2020

Dnes ráno se kvůli zhoršujícím epidemiologickým podmínkám v regionu opět sešla Bezpečnostní rada Jihočeského kraje. Rada jednomyslně schválila toto usnesení:

Uložila: 

1)    MUDr. Z. Roithové svolat jednání se zástupci laboratoří s možností provádět testování odebraných vzorků COVID -19 v Jihočeském kraji
2)    Ředitelce KHS JčK připravit komplexní opatření pro zpomalení šíření onemocnění COVID-19 na území Jihočeského kraje 
3)    Tajemnici Bezpečnostní rady Jihočeského kraje informovat o připravovaných opatřeních KHS JčK starosty obcí na území Jihočeského kraje

Další zasedání bezpečnostní rady je plánováno na čtvrtek 10. září.

08.09.2020 Bc. David Hocke