Text na řeč

Termíny

Ke zkoušce se přihlašuji k Dopravnímu úřadu České Budějovice dle § 6 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění v souladu s vyhláškou č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění a zkoušku budu skládat z tohoto druhu silniční dopravy a následujícím termínu:

01.12.2020 -
Počítačová učebna 110 - Budova D

03.11.2020 -
Počítačová učebna 110 - Budova D

06.10.2020 -
Počítačová učebna 110 - Budova D