Text na řeč

Zastupitelstvo kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje má 55 členů. Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí, mandát člena zastupitelstva kraje vzniká zvolením. Člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Zastupitelstvo Jihočeského kraje ke stažení

Zasedání v aktuálním volebním období

Archiv zasedání

Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje 2016 - 2020

Zasedání v aktuálním volebním období

Materiály pro jednání jsou zveřejněny v přiměřeném rozsahu a v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu Jihočeského kraje.

Podkladové materiály u bodů programu jednání, u kterých je uvedeno "dodatečně" a "nový bod", budou zveřejněny po projednání.

Účast členů na jednáních ZK

Plánované termíny jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Plánovaná zasedání roku 2020:

20. 2. 2020
16. 4. 2020 - ZRUŠENO!
21. 5. 2020
25. 6. 2020
10. 9. 2020 - ZRUŠENO!

Složení Zastupitelstva Jihočeského kraje

Změny ve složení Zastupitelstva Jihočeského kraje:

dne 2. 1. 2017 rezignoval na funkci člena zastupitelstva kraje Petr Novák
dne 3. 1. 2017 získal mandát člena zastupitelstva kraje Ing. Jan Smitka, MBA


dne 24. 4. 2017 rezignovala na funkci členky zastupitelstva kraje MUDr. Zuzana Roithová,MBA
dne 25. 4. 2017 získal mandát člena zastupitelstva kraje Mgr. Zdeněk Dvořák


dne 2. 9. 2019 rezignovala na funkci členky zastupitelstva kraje Ing. Radka Maxová
dne 3. 9. 2019 získal mandát člena zastupitelstva kraje Ing. Petr Holický


dne 11. 11. 2019 rezignovala na funkci členky zastupitelstva kraje Ing. Marcela Vlčková
dne 12. 11. 2019 získal mandát člena zastupitelstva kraje Petr Sojka

 

  Příjmení, jméno, tituly Kandidátní listina    
1 Bartošek Jan, Ing. KDU-ČSL Bartošek Jan bartosek-zast@kraj-jihocesky.cz
2 Bastlová Olga, Ing. ČSSD Bastlová Olga bastlova-zast@kraj-jihocesky.cz
3 Bauer Jan, Ing. ODS Bauer Jan bauer-zast@kraj-jihocesky.cz
4 Bezemek Bohumil, JUDr. ČSSD Bezemek Bohumil bezemek-zast@kraj-jihocesky.cz
5 Bouzek Tomáš, JUDr., Ing. STAN+HOPB+TOP09 Bouzek Tomáš bouzek-zast@kraj-jihocesky.cz
6 Braný Petr, RSDr. KSČM Braný Petr brany-zast@kraj-jihocesky.cz
7 Doležal Martin, Mgr., Ing. JIH 12 Doležal Martin dolezal-zast@kraj-jihocesky.cz
8 Dvořák Luboš, JUDr. KSČM Dvořák Luboš dvorak-zast@kraj-jihocesky.cz
9 Dvořák Zdeněk, Mgr. - ode dne 25.5.2017 KDU-ČSL dvorak dvorak2@kraj-jihocesky.cz
10 Eliáš Petr ODS Eliáš Petr elias-zast@kraj-jihocesky.cz
11 Eybert Pavel, Mgr. ODS Eybert Pavel eybert-zast@kraj-jihocesky.cz
12 Fišer Jiří, Ing. JIH 12 Fišer Jiří fiser-zast@kraj-jihocesky.cz
13 Hajdušek Tomáš, Ing. ODS Hajdušek Tomáš hajdusek-zast@kraj-jihocesky.cz
14 Hloušek Radek ANO 2011 Hloušek Radek hlousek-zast@kraj-jihocesky.cz
15 Holický Petr, Ing. ANO 2011 Petr Holický holicky-zast@kraj-jihocesky.cz
16 Hroch Pavel JIH 12 Hroch Pavel hroch@kraj-jihocesky.cz
17 Joch Miroslav, Ing. ČSSD Joch Miroslav joch-zast@kraj-jihocesky.cz
18 Kalina Petr, Ing. ANO 2011 Kalina Petr kalina-zast@kraj-jihocesky.cz
19 Klapsia Vilém KSČM Klapsia Vilém klapsia-zast@kraj-jihocesky.cz
20 Klíma Pavel, Mgr. STAN+HOPB+TOP09 Klíma Pavel klima-zast@kraj-jihocesky.cz
21 Knot Josef, JUDr., MBA STAN+HOPB+TOP09 Knot Josef knot@kraj-jihocesky.cz
22 Konečný František, Ing., Ph.D. ANO 2011 Konečný František konecny-zast@kraj-jihocesky.cz
23 Kozlová Lucie, doc., Ing., Ph.D. ODS Kozlová Lucie kozlova-zast@kraj-jihocesky.cz
24 Krák Antonín, Mgr., Bc. ČSSD Krák Antonín krak@kraj-jihocesky.cz
25 Krejsová Jana, RNDr. ČSSD Krejsová krejsova-zast@kraj-jihocesky.cz
26 Kuba Martin, MUDr. ODS Kuba kuba-zast@kraj-jihocesky.cz
27 Kubíček Roman, Ing., Ph.D. ANO 2011 Kubíček kubicek-zast@kraj-jihocesky.cz
28 Kubík Jan, Ing. ANO 2011 Kubík kubik-zast@kraj-jihocesky.cz
29 Kučera Václav KSČM Kučera kucera-zast@kraj-jihocesky.cz
30 Kupsa Jaroslav ČSSD Kupsa kupsa-zast@kraj-jihocesky.cz
31 Moravec Ivo, Ing. STAN+HOPB+TOP09 Moravec moravec-zast@kraj-jihocesky.cz
32 Mráz Zdeněk ČSSD mráz mraz-zast@kraj-jihocesky.cz
33 Mrvka Stanislav, Ing. ČSSD mrvka mrvka-zast@kraj-jihocesky.cz
34 Nádravská Andrea, Ing. ANO 2011 Nádravská nadravska-zast@kraj-jihocesky.cz
35 Novák Jaromír, Mgr. ČSSD Novák novakj@kraj-jihocesky.cz
36 Ounický Pavel ČSSD ounický ounicky-zast@kraj-jihocesky.cz
37 Pavel Pavel, Ing. JIH 12 Pavel pavel-zast@kraj-jihocesky.cz
38 Pešek Vladimír, Mgr. ANO 2011 Pešek pesek-zast@kraj-jihocesky.cz
39 Podhola Petr, Mgr. ČSSD podhola podhola-zast@kraj-jihocesky.cz
40 Slíva Jaromír, Ing., MBA ČSSD Slíva sliva-zast@kraj-jihocesky.cz
41 Smitka Jan, Ing., MBA ANO IngSmitka smitka-zast@kraj-jihocesky.cz
42 Sojka Petr ANO 2011 Petr Sojka ANO 2011 sojka-zast@kraj-jihocesky.cz
43 Souhrada Pavel ODS Souhrada souhrada-zast@kraj-jihocesky.cz
44 Springer Radek KSČM Springer springer-zast@kraj-jihocesky.cz
45 Stráská Ivana, Mgr. ČSSD Stráská straska@kraj-jihocesky.cz
46 Svoboda Jiří, Ing. ANO 2011 Svoboda svoboda-zast@kraj-jihocesky.cz
47 Švec Jiří, Bc. STAN+HOPB+TOP09 Svec svec@kraj-jihocesky.cz
48 Talíř Jaromír, Ing. KDU-ČSL Talířj talirj-zast@kraj-jihocesky.cz
49 Talíř Pavel, Mgr. KDU-ČSL Talířp talirp-zast@kraj-jihocesky.cz
50 Tůmová Hana, Ing., Ph.D. KSČM Tůmová tumova-zast@kraj-jihocesky.cz
 
51 Váňa Jan, PaedDr. ODS Vána vana-zast@kraj-jihocesky.cz
52 Vytiska Tomeš, JUDr. KSČM vytiska vytiska-zast@kraj-jihocesky.cz
53 Zahradník Jan, RNDr. ODS zahradník zahradnik-zast@kraj-jihocesky.cz
54 Zimola Jiří, Mgr. ČSSD zimola zimola-zast@kraj-jihocesky.cz
55 Žižka Jiří, Mgr. ČSSD žižka zizka-zast@kraj-jihocesky.cz
 

 

Počty mandátů v Zastupitelstvu Jihočeského kraje po volbách 7. - 8.10.2016
  • ČSSD - 15 mandátů
  • ANO 2011 - 12 mandátů
  • ODS - 8 mandátů
  • KSČM - 7 mandátů
  • PRO JIŽNÍ ČECHY - Starostové, HOPB a TOP 09 - 5 mandátů, z toho: TOP 09 - 3 mandáty, Starostové a nezávislí - 1 mandát, Občané pro Budějovice - 1 mandát
  • KDU-ČSL - 4 mandáty
  • JIHOČEŠI - 4 mandáty
Pravomoci Zastupitelstva Jihočeského kraje

Kraj je spravován zastupitelstvem, které rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání je vždy veřejné. Pravomoc zastupitelstva, jeho jednání a odměňování členů vymezuje zákon 129/2000 Sb., o krajích. Zastupitelstvo Jihočeského kraje má 55 členů.

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.


Zastupitelstvu je podle zákona o krajích vyhrazeno

a) předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně,
b) předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, má-li za to, že jsou v rozporu se zákonem,
c) vydávat obecně závazné vyhlášky kraje,
d) koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat strategie rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,
e) schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,
f) volit zástupce kraje do regionálních rad regionů soudržnosti,
g) stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje,
h) rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci,
i) schvalovat rozpočet kraje, schvalovat závěrečný účet kraje a schvalovat účetní závěrku kraje sestavenou k rozvahovému dni,
j)zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny,
k) rozhodovat o založení a rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy, rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
l) delegovat zástupce kraje, s výjimkou § 59 odst. 1 písm. j), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast,
m) navrhovat zástupce kraje do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání; to neplatí, rozhoduje-li rada ve věcech jediného společníka obchodní společnosti podle § 59 odst. 1 písm. j),
n) volit a odvolávat hejtmana, náměstka (náměstky) hejtmana a další členy rady z řad svých členů a odvolávat je z funkce,
o) stanovit funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni a od kterého dne,
p)zřizovat a zrušovat výbory, volit a odvolávat jejich předsedy a členy,
q) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za měsíc,
r) stanovit paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 46 odst. 3, rozhodovat o mimořádných odměnách podle § 51, o plněních pro členy zastupitelstva podle § 55 a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva podle § 56a odst. 6,
s) vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi krajem a členem zastupitelstva,
t) stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva (§ 56),
u) rozhodovat o peněžitých plněních spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva,
v) udělovat ceny kraje,
w) rozhodovat o vyhlášení krajského referenda,
x) plnit další úkoly stanovené zákonem.

Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení usnesení rady, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 62 zákona o krajích.


Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních kraje:

a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací,
b) poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce,
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu,
d) poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití, s výjimkou poskytování dotací v době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního předpisu, je-li dotace poskytována v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem,
e) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 200 000 Kč,
f) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 200 000 Kč,
g) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
h) postoupení pohledávky vyšší než 200 000 Kč,
i) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a ke smlouvě o společnosti,
j) zastavení nemovitostí,
k) vydání komunálních dluhopisů,
l) stanovení majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob,
m) peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob,
n) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví kraje,
o) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví kraje nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby krajem v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo zcela nebo zčásti svěřit radě nebo hejtmanovi.

K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.