Text na řeč

Očkování praktickými lékaři – 11. týden

V Jihočeském kraji bude v 11. týdnu pokračovat očkování proti nemoci Covid-19 praktickými lékaři. K dispozici je pro praktické lékaře v tomto týdnu 1700 dávek očkovací látky Astra Zeneca. Při rozdělování vycházíme z tabulky Ministerstva zdravotnictví se všemi praktickými lékaři v našem kraji, kteří registrují své pacienty do ISIN-OČKO a obsahuje data stažená z ISIN (Informační systém infekčních nemocí) k pondělnímu ránu. Každý kraj tabulku rovněž obdrží v daný den. V seznamu bylo 122 praktických lékařů z Jihočeského kraje a očkovací látka byla přidělena 84 ordinacím praktického lékaře. Při rozdělování se ze seznamu vybírá podle počtu zaregistrovaných pacientů v dané ordinaci ve věku 80+ od nejvyššího poštu k nejnižšímu. Snahou je podpořit co nejvíce ordinací v Jihočeském kraji. V případě, že praktičtí lékaři vyočkují věkovou skupinu 80+ a mají očkovací látku, mohou očkovat především věkovou skupinu 70+. Při dalším rozdělování budou podpořeny další ordinace, na které se nedostalo při tomto rozdělení. Jihočeský kraj však v tuto chvíli nezná další dodávky očkovací látky Astra Zeneca.
 

Štítky