Text na řeč

Telefonní seznam organizačně

Seznam zaměstnanců

Odbor evropských záležitostí
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Jan Návara
vedoucí odboru
tel: 386720385
fax:
navara@kraj-jihocesky.cz
Odbor evropských záležitostí-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Lenka Liklerová
ekonom
tel: 386720203
fax:
liklerova@kraj-jihocesky.cz
Odbor evropských záležitostí-Oddělení realizace systémových projektů
JménoTelefonE-mailMapa
Ing.,Mgr. Martin Plucha
vedoucí oddělení
tel: 386720189
fax:
plucha@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petr Lamač
manažer projektových aktivit IKAP II a IKAP III
tel: 386720429
fax:
lamac@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Helena Halabicová
krajský RIS 3 koordinátor
tel: 386720109
fax:
halabicova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Alena Kundrátová
projektový manažer IKAP II
tel: 386720414
fax:
kundratova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martina Balounová
finanční RIS 3 koordinátor a marketingový manažer
tel: 386720119
fax:
balounova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Eliška Šturmová
finanční manažer IKAP III
tel: 386720269
fax:
sturmova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Maňhalová
finanční manažer IKAP II
tel: 386720366
fax:
manhalova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Marcela Tomešová
projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji
tel: 386720311
fax:
tomesova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Veronika Cenková
projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji
tel: 386720151
fax:
cenkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Markéta Hajnová, MBA
projektový a finanční manažer aktivity č. 7
tel: 386720527
fax:
hajnova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Denisa Jarošová
projektový manažer IKAP III
tel: 386720558
fax:
jarosova@kraj-jihocesky.cz
Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Vanda Pánková
vedoucí oddělení
tel: 386720162
fax:
pankova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Kostíková
odborný pracovník pro kohezní politiku
tel: 386720159
fax:
kostikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Hajíčková
kontrola v rámci agendy Matice projektů
tel: 386720409
fax:
hajickovaj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Hrodějová
administrace programů a projektů EÚS
tel: 386720215
fax:
hrodejova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Veronika Novotná
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720380
fax:
novotna4@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lucia Hálová
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720381
fax:
halova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Ludmila Valdová
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720536
fax:
valdova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vladimíra Marková
odborný pracovník pro kohezní politiku
tel: 386720382
fax:
markova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Markéta Primusová
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720160
fax:
primusova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Michaela Vejslíková
agenda matice projektů
tel: 386720401
fax:
vejslikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ludmila Beníšková
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720130
fax:
beniskova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kamila Jirsová
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720538
fax:
jirsova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Aleš Tichatzek
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720413
fax:
tichatzek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vladimíra Slípková
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720556
fax:
slipkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Veronika Kovářová
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720416
fax:
kovarova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Miroslava Radostová
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720191
fax:
radostova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Magda Křepelková, Ph.D.
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720317
fax:
krepelkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Šárka Bílá
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720239
fax:
bila@kraj-jihocesky.cz
Blanka Douchová, DiS.
administrace programů a projektů EÚS
tel: 386720384
fax:
douchova@kraj-jihocesky.cz
Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Jan Vodička
vedoucí oddělení
tel: 386720157
fax:
vodicka@kraj-jihocesky.cz
Markéta Vrábková, DiS.
administrátor projektů 1
tel: 386720559
fax:
vrabkova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Věra Štindlová
administrátor projektů 2
tel: 386720236
fax:
stindlovav@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Povišerová, DiS.
program obnovy a rozvoje venkova
tel: 386720425
fax:
poviserova@kraj-jihocesky.cz
Jana Janků
administrátor projektů 14
tel: 386720260
fax:
janku2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Andrea Boukalová
administrátor projektů 5
tel: 386720336
fax:
boukalova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Gabriela Přibylová
administrátor projektů 6
tel: 386720578
fax:
pribylovag@kraj-jihocesky.cz
Eva Kordíková
administrátor projektů 7
tel: 386720186
fax:
kordikova@kraj-jihocesky.cz
Pavla Sípalová
program obnovy a rozvoje venkova
tel: 386720522
fax:
sipalova@kraj-jihocesky.cz
Jiřina Formánková, DiS.
administrátor projektů 8
tel: 386720451
fax:
formankova@kraj-jihocesky.cz
Ilona Nocarová
program obnovy a rozvoje venkova
tel: 386720188
fax:
nocarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Bc. Jitka Šálená
administrátor projektů 11
tel: 386720270
fax:
salena@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Klára Hlachová Korostenská
administrátor projektů 12
tel: 386720318
fax:
hlachova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Blanka Leitgebová
administrátor projektů 13
tel: 386720315
fax:
leitgebova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Černá
administrátor projektů 3
tel: 386720325
fax:
cernaj@kraj-jihocesky.cz
Bc. Miroslava Sobotovičová
administrátor projektů 4
tel: 386720271
fax:
sobotovicova@kraj-jihocesky.cz
Lucie Müllerová
administrátor projektů 9
tel: 386720362
fax:
mullerova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Monika Rems Roidlová
administrátor projektů 10
tel: 386720319
fax:
roidlova@kraj-jihocesky.cz
Vypsáno 50 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz