Telefonní seznam organizačně

Odbor evropských záležitostí
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Jan Návara
vedoucí odboru
tel: 386720385 navara@kraj-jihocesky.cz
Odbor evropských záležitostí-Oddělení realizace systémových projektů
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Mgr. Martin Plucha
vedoucí oddělení
tel: 386720189 plucha@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petr Lamač
projektový manažer a manažer projektových aktivit
tel: 386720429 lamac@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Helena Halabicová
projektový manažer a krajský RIS 3 koordinátor
tel: 386720109 halabicova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Alena Kundrátová
projektový manažer a koordinátor projektových aktivit
tel: 386720414 kundratova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martina Balounová
finanční manažer a marketingový RIS 3 manažer
tel: 386720119 balounova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Blažková
finanční manažer
tel: 386720366 blazkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Marcela Tomešová
projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji
tel: 386720311 tomesova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Markéta Hajnová, MBA
finanční manažer
tel: 386720527 hajnova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Denisa Jarošová
projektový manažer a manažer projektových aktivit
tel: 386720558 jarosova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Andrea Eyblová
projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji
tel: 386720151 eyblova@kraj-jihocesky.cz
Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace a dotačních programů JčK
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Vanda Pánková
vedoucí oddělení
tel: 386720162 pankova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Kostíková
odborný pracovník pro dotační politiku
tel: 386720159 kostikova@kraj-jihocesky.cz
Markéta Vrábková, DiS.
administrátor projektů 1
tel: 386720559 vrabkova2@kraj-jihocesky.cz
Jana Janků
administrátor projektů 14
tel: 386720260 janku2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Hajíčková
kontrola v rámci agendy Matice projektů
tel: 386720409 hajickovaj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Andrea Boukalová
administrátor projektů 5
tel: 386720336 boukalova@kraj-jihocesky.cz
Eva Kordíková
administrátor projektů 7
tel: 386720186 kordikova@kraj-jihocesky.cz
Jiřina Formánková, DiS.
administrátor projektů 8
tel: 386720451 formankova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Hrodějová
administrace programů a projektů EÚS
tel: 386720215 hrodejova@kraj-jihocesky.cz
Petra Sedláková
administrátor projektů 3
tel: 386720362 sedlakova@kraj-jihocesky.cz
Ilona Nocarová
program obnovy a rozvoje venkova
tel: 386720188 nocarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Bc. Jitka Šálená
administrátor projektů 11
tel: 386720270 salena@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Blanka Leitgebová
administrátor projektů 13
tel: 386720315 leitgebova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Miroslava Sobotovičová
administrátor projektů 4
tel: 386720271 sobotovicova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Ludmila Valdová
administrátor projektů 15
tel: 386720325 valdova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Miloslava Selingerová
pracovník pro elektronizaci dotačních programů Jčk a administrátor projektů 2
tel: 386720236 selingerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vladimíra Marková
odborný pracovník pro dotační politiku
tel: 386720382 markova2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Michaela Vejslíková
agenda Matice projektů a Zásobníku projektů
tel: 386720401 vejslikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kamila Jirsová
administrace kotlíkových dotací
tel: 386720538 jirsova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vladimíra Slípková
administrátor projektů 6
tel: 386720578 slipkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Veronika Kovářová
administrace projektů, ekonom
tel: 386720416 kovarova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Miroslava Radostová
administrace kotlíkových dotací
tel: 386720191 radostova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Magda Křepelková, Ph.D.
program obnovy a rozvoje venkova
tel: 386720317 krepelkova@kraj-jihocesky.cz
Blanka Douchová, DiS.
administrace programů a projektů EÚS
tel: 386720384 douchova@kraj-jihocesky.cz
Jitka Bartyzalová, BBS, DiS.
administrace kotlíkových dotací
tel: 386720239 bartyzalova@kraj-jihocesky.cz
Vypsáno 36 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam